Jaunumi

15.februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut degvielas tirgotājam SIA „East-West Transit” nomāt SIA „Baltijas Nafta” piederošo naftas produktu bāzi Valmierā un SIA „Baltijas Degviela” piederošas 14 degvielas uzpildes stacijas (DUS). Atļauja dota, jo darījums nerada kaitējumu konkurencei un ļauj stiprināt SIA „East-West Transit” konkurētspēju pret lielākajiem tirgus dalībniekiem.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem Latvijā lielākie komersanti pēc mazumtirdzniecībā realizētā degvielas apjoma ir SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, SIA „Neste Latvija” un „LUKoil Baltija R”, bet SIA „East-West Transit”  ir piektais lielākais degvielas mazumtirgotājs.

Gan naftas produktu bāzi, gan konkrētās DUS iepriekš savā saimnieciskajā darbībā izmantoja maksātnespējīgā SIA „Ziemeļu nafta”. Tās tirgus daļa pēc realizētā benzīna un dīzeļdegvielas apjoma Latvijā 2011.gadā bija mazāka nekā 10%. Kopš uzņēmums pārtrauca darbību, nedz naftas produktu bāze, nedz DUS netika izmantotas saimnieciskajā darbībā.

Lēmumā KP norāda, ka aktīvu nomas rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un SIA „East-West Transit” neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis konkrētajos tirgos. Turklāt apvienošanās ļaus stiprināt SIA „East-West Transit” konkurētspēju attiecībā pret lielākajiem tirgus dalībniekiem.

Papildu naftas produktu bāze ļaus SIA „East-West Transit” uzglabāt lielākus naftas produktu apjomus, kas rada iespēju veikt lielākus iepirkumus par iespējami zemākām cenām. Vienlaikus KP skaidro, ka tas būtiski nesamazinās konkurenci degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgos, jo Latvijā darbojas tādi spēcīgi vertikāli integrēti degvielas vairumtirgotāji, kuriem ir naftas produktu uzglabāšanas vietas Latvijā, kā SIA „Orlen Latvija”, kas ir lielākais degvielas vairumtirgotājs Latvijā, SIA „Lukoil Baltija R”, SIA „Neste Latvija”, SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” un citi.

Saskaņā ar Konkurences likumu, darījumi, kuru ietvaros viens uzņēmums iegūst tiesības izmantot cita uzņēmuma aktīvus (šajā gadījumā – DUS un naftas produktu bāzi), ir uzskatāmi par apvienošanos, jo aktīvu lietošanas ieguvējs palielina savu tirgus daļu konkrētajā tirgū.

KP lēmums pieejams šeit