Jaunumi

29.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Douglas Investment B.V. iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār SIA „Douglas Baltic”. Atļauja dota, jo netika konstatēti riski, ka apvienošanās rezultātā būtiski pieaugtu apvienošanās dalībnieku tirgus vara, kā arī ka apvienošanās rezultātā samazinātos konkurence smaržu un kosmētikas vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības tirgū.

SIA „Douglas Baltic” tirgo smaržas un kosmētiku veikalu tīklos  Douglas, Kolonna un Express Kolonna  Latvijā un Douglas un Sarma Lietuvā. Līdz šim 49% SIA „Douglas Baltic” kapitāla daļu piederēja Lietuvā reģistrētai sabiedrībai UAB „Fragrances International”, bet 51%  - Nīderlandē reģistrētajai privātai sabiedrībai Douglas Investment B.V.

Apvienošanās rezultātā Douglas Investment B.V. iegūs UAB „Fragrances International” īpašumā esošās 49% kapitāla daļas, kā rezultātā tam piederēs 100% SIA „Douglas Baltic”  kapitāla daļu.

KP lēmumus