Jaunumi

28. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Bioinvest” iegādāties un iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA „L&T”. Lēmums pieņemts, jo apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence, kā arī neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis jebkurā konkrētajā tirgū, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki.

KP lēmumā norāda, ka apvienošanās dalībnieku darbības virzieni nepārklājas. SIA „Bioinvest” galvenie darbības veidi ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, holdingkompāniju darbība. Savukārt SIA „L&T” – atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) un citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības.

Viena apvienošanās dalībnieka sniegtie pakalpojumi nav aizvietojami ar otra tirgus dalībnieka sniegtajiem pakalpojumiem, lēmumā secina KP. SIA „Bioinvest” iegūstot 100% izšķirošu ietekmi pār L&T, viens tirgus dalībnieks nomainīs otru, un tirgus daļas nevienā konkrētajā tirgū nemainīsies, jo abi uzņēmumi darbojas atšķirīgos konkrētajos tirgos.

Atbilstoši informācijai, kuru KP sniedza apvienošanās ziņojuma iesniedzējs, SIA „Bioinvest” un SIA „Vides pakalpojumu grupa” Konkurences likuma izpratnē nav uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, jo SIA „Vides pakalpojumu grupa” 100% pamatkapitāla daļas uz KP lēmuma pieņemšanas brīdi – 28. martu – bija atsavinātas.

KP secina, ka apvienošanās neietekmēs nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu, kā arī ēku un teritoriju tīrīšanas un uzkopšanas pakalpojumu tirgu Latvijas teritorijā.

 

KP lēmums