Jaunumi

11.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” iegādāties Rīgas domei piederošos 88,73% AS „Ceļu pārvalde” balsstiesības veidojošo akciju. Darījums īstenots izsoles ceļā.

Atļaujošs lēmums pieņemts, jo apvienošanās rezultātā netiek ietekmēta tirgus struktūra, neizveidojas vai nenostiprinās dominējošais stāvoklis un netiek samazināta konkurence tirgos, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki.

Lēmumā KP skaidro, ka apvienošanās dalībnieku darbības virzieni nepārklājas un viena uzņēmuma sniegtie pakalpojumi nav aizvietojami ar otra sniegtajiem. Tāpat AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” un tās saistīto uzņēmumu darbības jomas nav vertikāli saistītas ar AS „Ceļu pārvalde” un tās saistīto uzņēmumu darbības jomām, un to pakalpojumi un preces nav savstarpēji papildinošas.

AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” un tās saistīto uzņēmumu darbības veidi ir neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu ar šofera pakalpojumiem nodrošināšana, automašīnu tehniskā apkope un remonts, kā arī starptautiskie  un vietējie kravu pārvadājumi.

AS „Ceļu pārvalde” un tās saistīto uzņēmumu darbības veidi ir asfaltbetona ražošana un autoceļu būvniecība Latvijā, tostarp autoceļu būvniecībai nepieciešamo materiālu iegāde un ar būvniecību saistīto atkritumu savākšana, būvniecības iekārtu un mašīnu iznomāšana Latvijā, un autoceļu uzturēšana.

KP lēmums