Jaunumi

7. aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “POLIKLĪNIKA” iegādāties SIA “Centrālā laboratorija”, jo šāds darījums neapdraud konkurenci un patērētāju intereses.

AS “POLIKLĪNIKA” ietilpst AS “Repharm” piederošu uzņēmumu grupā. AS “Repharm” pilnībā vai daļēji pieder arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar zāļu vairumtirdzniecību (lieltirgotava “Recipe Plus”), zāļu mazumtirdzniecību (AS „Sentor Farm aptiekas”), zāļu ražošanu (AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”) un veselības pakalpojumu sniegšanu (AS „Veselības centru apvienība” ietilpstošie veselības centri).

Savukārt SIA “Centrālā laboratorija” sniedz tikai laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus, tai pieder 23 analīžu materiālu pieņemšanas punkti un desmit laboratorijas, kā arī uzņēmums SIA “Rēzeknes laboratorija”.

KP lēmumā konstatēja, ka darījums ietekmē trīs tirgus – apvienošanās veselības aprūpes (ārstēšanas) pakalpojumu tirgu, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu tirgu un laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un materiālu piegādes tirgu.

Analizējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci, KP secināja, ka AS “Repharm” grupā līdz šim nebija uzņēmumu, kas sniegtu laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus. Vienlaikus SIA “Centrālā laboratorija” tirgus daļa ir neliela, turklāt tirgū valda sīva konkurence starp lielākajiem tirgus dalībniekiem – neatkarīgajām laboratorijām.

Izvērtējot apstākļus, KP secina – ietekmētajos tirgos pēc apvienošanās būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis.

Ņemot vērā pastāvošo tirgus struktūru un konkurenci starp laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem, apvienošanās neradīs šķēršļus šo pakalpojumu pieejamībai veselības pakalpojumu sniedzējiem – slimnīcām un veselības centriem.

Izvērtējot tirgus dalībnieku apvienošanos, KP vērtēja arī konkrētajos tirgos pastāvošās barjeras un secināja, ka jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū būtiski ietekmē valsts noteiktie ierobežojumi finansējuma iegūšanai laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai, piemēram, apgrozījuma pastāvēšana iepriekšējā finanšu gadā vai obligāta akreditācijas sistēma.