Jaunumi

10. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut BaltCap Private Equity Fund II L.P. un BaltCap Private Equity Fund II SCSp iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār AS “OpusCapita”. KP lēmumā secina, ka darījuma rezultātā netiks nodarīts kaitējums konkurencei.

Apvienošanās ziņojumā norādītā informācija liecina, ka apvienošanās dalībnieku un ar tiem saistīto uzņēmumu darbības virzieni ir atšķirīgi, tāpēc apvienošanās neietekmēs konkurences struktūru.

Lai gan abiem ieguldījumu fondiem daļēji piederošā uzņēmuma SIA “Post Service” sniegtie kurjeru un pasta pakalpojumi ir daļēji saistīti ar AS “OpusCapita” piedāvātajiem elektronisko rēķinu un citu elektronisko dokumentu administrēšanas, kā arī dokumentu apstrādes pakalpojumiem, KP secināja, ka arī šajos tirgos apvienošanās rezultātā netiks būtiski samazināta konkurence.

BaltCap Private Equity Fund II L.P ir Normandijas salās reģistrēts ieguldījumu fonds, savukārt BaltCap Private Equity Fund II SCSp – Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēts ieguldījumu fonds. Abi fondi veic kapitāla ieguldījumus inovatīvās komercsabiedrībās Baltijas reģionā.

AS „OpusCapita” darbības veidi ir datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; rēķinu drukāšana, nosūtīšana un ar to saistīti pakalpojumi; mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība; profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; nespecializēta vairumtirdzniecība.