Jaunumi

13.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS „Swedbank” pārņemt daļu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” aktīvu – dažāda veida kredītus un noguldījumus. Vienlaikus dota atļauja SIA „Swedbank Līzings” iegādāties 100% SIA „Hipolīzings” kapitāla daļu.  Šāds lēmums pieņemts, jo darījumiem nav būtiskas ietekmes uz konkurences situāciju un tie nerada kaitējumu tirgum un patērētājiem.

Ievērojot saistības, ko Latvija uzņēmās pēc Eiropas Komisijas 2009.gada novembra lēmuma, ar kuru tika apstiprināta valstij piederošās VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšana, Latvijas Ministru kabinets 2009.gada decembrī atbalstīja bankas pārveides modeli, paredzot VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pakāpenisku pārveidi par attīstības banku līdz 2013.gada 31.decembrim, samazinot komercbankas darījumus un koncentrējot bankas darbību uz virzieniem, kas ir izšķiroši tautsaimniecībai. Savukārt 2011.gada novembrī Ministru kabinets apstiprināja VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas aktīvu un noguldījumu pārdošanas stratēģiju.

Pēdējo gadu laikā ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstīto aizdevumu programmas, piemēram, uzņēmējdarbības sākšanai, lauksaimniecībai un lauku apvidiem un sociāli  vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Lai nepieļautu, ka valsts pasākumi bankas atbalstam nepamatoti kropļo konkurenci, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārdod aktīvus un saistības investoriem, tai skaitā AS „Swedbank”.

AS „Swedbank” nododamie kredīti un noguldījumi veido tikai daļu no kopējā VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītu un noguldījumu portfeļa, un pārējie valsts bankas aktīvi un saistības tiks pārdoti citiem investoriem vai paliks VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” attīstības segmenta sastāvā.

Lēmumā KP norāda, ka kreditēšanas un noguldījumu tirgū pastāv spēcīga konkurence. Pēc aktīvu pārņemšanas AS „Swedbank” saglabās savu līdera pozīciju kreditēšanas tirgū, tomēr pārņemamais kredītu apjoms ir neliels un, ja tirgū būs vērojama citu tirgus dalībnieku pozitīva kreditēšanas dinamika, AS „Swedbank” tirgus daļa kredītu tirgū varētu nepieaugt. Noguldījumu tirgū pēc darījuma īstenošanas  bankas tirgus pozīcija attiecībā pret konkurentiem procentuāli būtiski nemainīsies.

Spēcīga konkurence pastāv arī finanšu un operatīvā līzinga, kā arī faktoringa tirgū, un SIA „Hipolīzings” pārdošana SIA „Swedbank Līzings” pastāvošo konkurenci būtiski nesamazinās.