Jaunumi

28. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “Kredītinformācijas Birojs” vienoties ar AS “CREFO Birojs” par kārtību, kādā tiks nodrošināta savstarpēja fizisku personu kredītinformācijas apmaiņa. Vienošanās abiem uzņēmumiem ļaus īstenot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasības un neradīs iespēju likvidēt savstarpējo konkurenci.

Vienošanās starp kredītinformācijas birojiem tiek slēgta, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. Saskaņā ar grozījumiem kredītinformācijas birojs, ar kuru kredīta devējs noslēdzis līgumu, pieprasa un saņem no pārējiem kredītinformācijas birojiem to datubāzēs esošo informāciju par patērētāju vai galvinieku. Lai atvieglotu savstarpējo informācijas apmaiņu, AS “Kredītinformācijas Birojs” un AS “CREFO Birojs” vienojās par kārtību, kā tā tiks nodrošināta.

Tā kā vienošanās nosacījumi paredz informācijas apmaiņu starp konkurentiem, KP izvērtēja šādas sadarbības ietekmi uz konkurenci. Saskaņā ar abu uzņēmumu sniegto un iestādes rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka AS “Kredītinformācijas Birojs” un AS “CREFO Birojs” paziņotā vienošanās uzlabos pakalpojumu sniegšanu, radot abu tirgus dalībnieku klientiem iespēju iegūt pilnvērtīgāku fizisku personu kredītinformāciju. Plānotā paziņotā vienošanās nedod iespēju būtiski likvidēt konkurenci tirgū, tādējādi tā ir atļaujama.

Konkurences tiesības atļauj tādas konkurentu vienošanās, kuras veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem. Būtiski, ka šīs vienošanās nedrīkst uzlikt iesaistītajiem uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedrīkst dot iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.