Jaunumi

7. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Igaunijā reģistrētai sabiedrībai Usaldusfond Baltcap Infrastructure Fund iegūt izšķirošu ietekmi pār trim Latvijas enerģijas ražošanas uzņēmumiem – SIA “AD Biogāzes stacija”, SIA “Agro Iecava” un SIA “RZS ENERGO” – un diviem lauksaimniecības uzņēmumiem – SIA “Aizkalnu tehnika” un SIA “BGGS serviss”. Darījums atļauts, jo iestāde nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei.

Saskaņā ar apvienošanās ziņojumā norādīto informāciju SIA “AD Biogāzes stacija”, SIA “Agro Iecava”, SIA “RZS ENERGO”, SIA “Aizkalnu tehnika” un SIA “BGGS serviss” pārvaldību veiks jaundibināta holdinga kompānija, kurā Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund piederēs 75 % kapitāla daļu.  

Plānotais apvienošanās darījums ietekmēs biogāzes koģenerācijas iekārtās ražotās elektroenerģijas tirgu Latvijā. Izvērtējot darījuma ietekmi uz konkurenci, KP konstatē, ka tā rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajā tirgū, tāpēc apvienošanās ir atļaujama.

Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka darījuma mērķis ir investēt konkrēto enerģijas ražotāju darbībā, tādējādi nodrošinot sabiedrību ilgtspējīgu attīstību un efektīvu resursu izmantošanu.