Jaunumi

8. oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut “VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe” (VIG) iegūt izšķirošu ietekmi pār AAS “Baltikums”. Darījums atļauts, jo konkurence nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū Latvijas teritorijā netiks būtiski ietekmēta.

Kā liecina VIG sniegtā informācija, AAS “Baltikums” un citu uzņēmumu iegāde Baltijā ir starptautiskas paplašināšanās plāna daļa un viens no būtiskākajiem uzņēmuma stratēģijas aspektiem. VIG ar savu darbību paredz kļūt par vērā ņemamu apdrošināšanas tirgus dalībnieku Latvijā, radot spēcīgāku konkurenci esošajiem uzņēmumiem, kas sniedz nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Pārņemtā apdrošināšanas sabiedrība turpinās tirgū darboties ar zīmolu, kas tiks noteikts atbilstoši VIG mārketinga stratēģijai.

Pagājušā gadā apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū nesasniedza 10% un tikai divos no apdrošināšanas veidiem tā pārsniedza 20%. Ņemot vērā VIG nelielo tirgus daļu, KP paredz, ka apvienošanās rezultātā koncentrācija nedzīvības apdrošināšanas tirgū mainīsies nebūtiski, tādējādi konkurencei netiks nodarīts kaitējums.

Vienlaikus KP secina, ka netiks ietekmētas patērētāju iespējas izvēlēties apdrošinātāju. Proti, VIG apvienošanās ziņojumā norāda, ka apdrošināšanas tirgū tipiski ir īstermiņa līgumi, kas tiek slēgti uz gadu vai pat īsāku periodu, tādējādi klientiem ir iespējas viegli mainīt pakalpojuma sniedzēju.

VIG ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Vīnes un Prāgas biržās. VIG ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme trīs uzņēmumos, kas veido tās apgrozījumu Latvijā: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle un SIA “Compensa Services”.