Jaunumi

8. novembrī  Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru privātā kapitāla ieguldījumu fonds Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA “Energia verde”, iegādājoties 70% tās pamatkapitāla daļu no AS “ENERGOECO”. KP nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu. 

Igaunijā reģistrētajam fondam ir izšķiroša ietekme holdinga kompānijā SIA “Anaerobic holding”, kurai Latvijā pieder tādas komercsabiedrībās kā SIA “Agro Iecava”, SIA “RZS ENERGO”, SIA “AD Biogāzes stacija”, SIA “BGGS serviss” un SIA “Aizkalnu tehnika”. Trīs no holdinga kompānijai piederošajiem uzņēmumiem veic elektroenerģijas ražošanu un vairumtirdzniecību obligātā iepirkuma ietvaros un siltumenerģijas ražošanu un piegādi, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tāpat arī otrs apvienošanās dalībnieks – SIA “Energia verde” – darbojas enerģētikas jomā, koģenerācijas stacijā ražojot elektroenerģiju un siltumenerģiju.

Minēto uzņēmumu darbība siltumenerģijas tirgū ģeogrāfiski nepārklājas, tādējādi apvienošanās rezultātā tiks ietekmēts elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā obligātā iepirkuma ietvaros.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajā tirgū Latvijā. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.