Jaunumi

20.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Astarte Nafta” un SIA „Sumata” vienošanos, kas paredz, ka atlaides, ko saņem katra uzņēmuma klienta kartes īpašnieki, ar šo pašu karti būs iespējams saņemt, arī uzpildot degvielu otra uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās.

Lēmumā KP norāda, ka šāda vienošanās dos būtisku labumu patērētājiem, jo ļaus saņemt atlaides abu uzņēmumu degvielas uzpildes staciju tīklos, turklāt, paplašinot teritoriju, kurā iespējams iegādāties degvielu ar atlaidi, tiks veicināta uzņēmumu ekonomiskā attīstība. Vienošanās dalībnieku konkurētspējas pieaugums labvēlīgi ietekmēs kopējo konkurences situāciju degvielas mazumtirdzniecības tirgū, kur šobrīd dominē trīs lielākie degvielas tirgotāji – SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, SIA „Neste Latvija” un SIA „Lukoil Baltija R”.

Attiecīgi, izvērtējot situāciju konkrētajā tirgū, kā arī vienošanās nosacījumus, Konkurences padome lēma, ka vienošanās ir atļaujama – tā rada labumu patērētājiem un nedod uzņēmumiem iespēju likvidēt savstarpējo konkurenci, jo pamatcenu savai degvielai abi tīkli turpinās noteikt patstāvīgi.

Abu uzņēmumu darbības veids ir degvielas mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība. SIA „Astarte Nafta” tīklā ir 19 degvielas uzpildes stacijas, kas izvietotas galvenokārt Zemgalē, bet atsevišķas stacijas arī Vidzemē un Kurzemē. SIA „Sumata” pieder 8 degvielas uzpildes stacijas, kas atrodas Ziemeļkurzemē. Attiecīgi vienošanās dalībnieki ir salīdzinoši nelieli tirgus spēlētāji Latvijā – SIA „Astarte Nafta” tirgus daļa degvielas mazumtirdzniecības tirgū Latvijā ir mazāka par 10%, bet SIA „Sumata” tirgus daļa nepārsniedz 1%.

KP SIA „Astarte Nafta” un SIA „Sumata” vienošanos izvērtēja pēc uzņēmumu iesnieguma (vienošanās ziņojuma) saņemšanas. Uzņēmumiem bija tiesības lūgt KP izvērtējumu, lai pirms vienošanās īstenošanas pārliecinātos, ka tādējādi netiks pārkāpts Konkurences likumā noteiktais vienošanās aizliegums.