Jaunumi

4. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut UAB Vaizga iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “Pirmas”, iegādājoties SIA “Pirmas” kapitāla daļas. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “Pirmas” darbība ir saistīta ar benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes vairumtirdzniecību. Savukārt Lietuvā reģistrētā UAB Vaizga īsteno netiešu izšķirošo ietekmi pār AS “VIADA Baltija”, kuras darbība saistīta ar benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā.

Apvienošanās dalībnieki darbojas vertikāli saistītos tirgos, tāpēc KP vērtēja, kā apvienošanās ietekmēs benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

AS “VIADA Baltija” ir izveidots degvielas uzpildes staciju tīkls visā Latvijā, kur apmēram puse no tām atrodas Rīgā un tās tiešā tuvumā, savukārt pārējās stacijas ir izvietotas vairāk nekā 30 Latvijas pilsētās un apdzīvotajās vietās.

Apvienošanās rezultātā nav gaidāmas būtiskas izmaiņas ne degvielas vairumtirdzniecībā, nedz arī mazumtirdzniecībā, jo SIA “Pirmas” jau ir pašreizējais AS “VIADA Baltija” degvielas piegādātājs. Savukārt Latvijas mazākajiem degvielas mazumtirgotājiem, kuri iepērk degvielu no SIA “Pirmas”, ir iespēja šīs piegādes aizvietot ar  citu vairumtirgotāju piedāvājumiem.   

Tādējādi, izvērtējot uzņēmuma sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka minētajos tirgos apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no ietekmētajiem tirgiem. Tāpēc vertikālās apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.