Jaunumi

22.augustā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS „Citadele banka” grupas uzņēmumiem iegādāties GE Money grupas aktīvu un saistību kopumu, kurā ietilpst aizdevuma līgumi, noguldījumu līgumi, finanšu līzinga līgumi, brokeru pakalpojumu līgumi un valsts fondēto pensiju un privāto pensiju shēmas pensiju fondi un atvērtā ieguldījuma fonds.

KP atļāva apvienošanos, jo tirgus izpēte apliecināja, ka tā nerada kaitējumu konkurencei nevienā no tirgiem, kuros darbojas konkrētie uzņēmumi.

Apvienošanās rezultātā AS „Citadele banka”, Ieguldījumu pārvaldes AS „Citadele Asset Management” un AS „Citadele atklātais pensiju fonds” iegūs AS „GE Money Bank”, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "GE Money Asset Management" un AS „GE Money atklātais pensiju fonds” aktīvus.

Saskaņā ar uzņēmumu sniegto informāciju, apvienošanās rezultātā Citadele grupa pārņems konkrētus GE Money grupas aktīvus, integrējot tos savos uzņēmumos, un tādējādi varēs sniegt izmaksu ziņā efektīvus un piemērotus pakalpojumus GE Money grupas klientiem. Savukārt GE Money grupa tuvākajā laikā plāno izbeigt darbību Latvijā.

Apvienošanās ziņojumā uzņēmumi norādīja, ka GE Money grupas klientu profils ir atbilstošs un pakalpojumu klāsts ir savietojams ar Citadele grupas sniegtajiem pakalpojumiem un arī klientu ģeogrāfiskais izvietojums ir atbilstošs Citadele grupas pakalpojumu pieejamībai. AS „GE Money Bank” vairākus pēdējos gadus arvien samazināja savu pakalpojumu klāstu, savukārt AS „Citadele banka”  mērķis ir attīstīt klientu apkalpošanu, sniegt klientiem pēc iespējas plašākas bankas pakalpojumu izvēles iespējas.

Apvienošanās rezultātā Citadele grupa pārņems noteiktus tipveida līgumus, kas noslēgti starp GE Money grupu un klientiem, Citadele grupai iestājoties GE Money grupas vietā. Tādējādi klienta iepriekš noslēgtie līgumi ar GE Money grupu turpmāk būs uzskatāmi par noslēgtiem ar Citadele grupu. Tādi līgumi, kā termiņdepozīta līgumi un kredīta līgumi tiks pārņemti bez grozījumiem, ar visām bankas tiesībām un pienākumiem. Tā rezultātā klientam netiks mainīti līgumu noteikumi un klienta attiecības ar banku saglabāsies tādas pašas kā iepriekš. GE Money grupas klienti no šīs pārejas iegūs plašākas apkalpošanas iespējas un piedāvāto pakalpojumu daudzveidību.

 

KP lēmums (.pdf)