Jaunumi

20. februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS "Citadele banka" iegūt vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār SIA "UniCredit Leasing" un SIA "UniCredit Insurance Broker". KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

AS "Citadele banka" ir kredītiestāde Latvijā, kas sniedz tradicionālos banku un finanšu pakalpojumus, tostarp kreditēšanas pakalpojumus. AS “Citadele banka” ietilpst Citadele grupas koncernā, kur darbojas arī SIA “Citadele līzings un faktorings”, kas sniedz dažāda veida līzinga, t.sk. finanšu, operatīvā atgriezeniskā līzinga, kā arī faktoringa pakalpojumus. Tāpat Citadele grupas uzņēmumi arī piedāvā dzīvības apdrošināšanas un ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumus.

SIA "UniCredit Leasing" pamatā sniedz līzinga pakalpojumus, taču tās darbība aptver arī aizdevumu izsniegšanu, kā arī finansēšanas pakalpojumus ierobežotos gadījumos. Savukārt SIA "UniCredit Insurance Broker" sniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka pakalpojumus nedzīvības apdrošināšanā. 

Izvērtējot uzņēmuma sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.