Jaunumi

9. jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam “VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe” (VIG) iegādāties AAS “BTA Baltic Insurance Company”. KP pieņēma atļaujošu lēmumu, jo tirgus apstākļu izvērtējums neliecināja, ka apvienošanās varētu negatīvi ietekmēt konkurenci nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū.

Kā norādīts apvienošanās ziņojumā, VIG iegādāsies 90% AAS “BTA Baltic Insurance Company” akciju, kamēr pārņemamā apdrošinātāja līdzšinējais īpašnieks BTA Insurance Company SE pēc apvienošanās saglabās īpašumtiesības uz 10% akciju.

KP lēmumā norāda, ka apvienošanās darījums ietekmē trīs nedzīvības apdrošināšanas tirgus Latvijā – OCTA tirgu, galvojumu apdrošināšanas tirgu, kā arī palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanas tirgu.

Izvērtējot darījuma ietekmi uz konkurenci, KP secina – tā kā ietekmētajos tirgos ir raksturīgi īstermiņa apdrošināšanas veidi un tirgū valda sīva konkurence, pēc apvienošanās īstenošanas klientiem nebūs ierobežojumu izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju. KP nesaskata būtiskas barjeras arī jaunu apdrošinātāju ienākšanai tirgū vai līdzšinējo darbības paplašināšanai, tādējādi radot konkurences spiedienu apvienotajam uzņēmumam un piedāvājot patērētājiem pēc iespējas plašākas izvēles iespējas.

Tāpat patērētājiem izdevīgāko piedāvājumu meklēšanā pastāv iespējas būt elastīgiem, piemēram, izvēlēties citu valstu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju, tostarp tādu, kurš izmanto t.s. pakalpojumu sniegšanas brīvību, kas ļauj vairāk nekā 500 citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām apdrošināšanas sabiedrībām piedāvāt savus pakalpojumus Latvijā.

Pēc apstākļu izvērtēšanas KP secina – lai arī atsevišķos tirgos VIG palielinās savu tirgus daļu, kopumā apvienošanās neradīs vai nenostiprinās apdrošinātāja dominējošo stāvokli. Tā kā darījums nerada būtiskas barjeras citu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju darbībai tirgū un negatīvi neietekmē patērētāju izvēles iespējas, KP lēma par apvienošanās atļaušanu.

Apvienošanās ziņojumā VIG norāda, ka darījuma mērķis ir attīstīt un nostiprināt apdrošinātāja ilgtermiņa ietekmi Baltijā, kā arī paplašināt apdrošināšanas pakalpojumu klāstu.

VIG ir Austrijā reģistrēta akciju sabiedrība, kuras 70% akciju pieder un izšķirošu ietekmi tajā īsteno savstarpējā apdrošināšanas sabiedrība, savukārt 30% akciju ir brīvi pieejamas Vīnes un Prāgas biržās. VIG īsteno izšķirošu ietekmi sešos uzņēmumos, kas veido apdrošinātāja apgrozījumu Latvijā.