Jaunumi

30. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt deviņus uzņēmumus, kas karteļa aizsegā bija saskaņojuši savas darbības valsts un pašvaldību, kā arī tām piederošo kultūras iestāžu iepirkumos par profesionālo video, gaismas, skaņu iekārtu un skatuves aprīkojuma iegādi. KP uzņēmumiem kopumā piemēroja naudas sodu 373 083 eiro apmērā.

KP lietas izmeklēšanu uzsāka pēc tam, kad 2015. gada maijā viens no aizliegtā vienošanā iesaistītajiem uzņēmumiem iecietības programmas ietvaros pēc savas iniciatīvas ziņoja iestādei par iespējamo pārkāpumu. Uzņēmums atklāja KP informāciju par karteli starp skaņu, gaismas iekārtu un skatuves aprīkojuma izplatītājiem, kura ietvaros notiek informācijas apmaiņa par dalību publiskajos iepirkumos.

Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka pārkāpums īstenots laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam. Karteļa vienošanās kropļojusi konkurenci gan Kultūras ministrijas kapitālsabiedrību, gan Latvijas pilsētu, novadu pašvaldību un to kultūras iestāžu iepirkumos visā Latvijā.

Bez uzņēmuma, kurš ziņoja KP, aizliegtā vienošanā piedalījušies vēl deviņi komersanti – SIA “SGS Sistēmas”, SIA “Diogens Audio”, SIA “Kompānija NA”, SIA “PRO 1 STAGE”, SIA “AJV grupa”, SIA “Audio AE”, SIA “3S”, SIA “SGM” un SIA “SOLAVI”. Uzņēmumi pārkāpumu īstenojuši galvenokārt divos veidos – aicinot konkurentus neiesniegt savus piedāvājumus un aicinot saskaņot savus piedāvājumus, lai nodrošinātu iepirkumā nepieciešamo pretendentu skaitu un konkrētā uzņēmuma uzvaru. Tādējādi starp uzņēmumiem nepastāvēja konkurence un iepirkumi rīkotāji tika maldināti, saņemot piedāvājumus, kas nav gatavoti patiesas konkurences apstākļos.

Uzņēmums, kurš izmantoja iecietības programmas iespējas un pirmais ziņoja KP par aizliegto vienošanos, saņēma pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda un gadu ilgā lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos. Savukārt, ņemot vērā, ka SIA “Diogens audio” lietas izmeklēšanas laikā sadarbojās ar KP un pēc savas iniciatīvas sniedza informāciju, KP lēma uzņēmumam samazināt tam piemēroto naudas sodu. Savukārt iestāde ar SIA “SOLAVI” un SIA “SGM” noslēdza izlīgumu, kas paredz apņemšanos nepārsūdzēt KP lēmumu tiesā daļā par konstatēto pārkāpumu un saņemt tiem piemērotā naudas soda samazinājumu.

Kopumā KP uzņēmumiem par konkurences kropļošanu publiskajos iepirkumos piemēroja šādus naudas sodus: SIA “SGS Sistēmas” 46 342 eiro, SIA “Diogens Audio” 13 709 eiro, SIA “Kompānija NA” 185 931 eiro, SIA “PRO 1 STAGE” 40 283 eiro, SIA “AJV grupa” 9 995 eiro, SIA “Audio AE” 36 716 eiro, SIA “3S” 12 749 eiro, SIA “SGM” 8 039 eiro un SIA “SOLAVI” 19 319 eiro apmērā.

Latvijā šī ir trešā konstatētā aizliegtā vienošanās, kas ir atklāta pēc iecietības programmas ziņojuma. Iecietības programma ļauj ikvienam uzņēmumam, kas ir vai ir bijis iesaistīts aizliegtā vienošanā, atteikties no turpmākas prettiesiskas darbības īstenošanas un godīgas konkurences vides kropļošanas. Lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no soda, kartelī iesaistītajam uzņēmumam pirmajam pēc savas iniciatīvas ir jāziņo KP un jāiesniedz pierādījumi par pārkāpuma īstenošanu, iesaistītajiem dalībniekiem u.c.