Jaunumi

6. oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt septiņus uzņēmumus par saskaņotām darbībām 29 VAS “Latvijas dzelzceļš” cenu aptaujās par būvdarbu un remontdarbu veikšanu dažādos Latvijas reģionos. Par dalību aizliegtā vienošanā uzņēmumiem kopumā piemērots naudas sods gandrīz 52 tūkstošu eiro apmērā.

KP ierosināja lietu pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) saņemtā ziņojuma. KNAB informēja KP par tā rīcībā esošu informāciju, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” rīkotajās iepirkuma procedūras pretendenti ar dzelzceļa amatpersonu atbalstu saskaņojuši darbības pirms iepirkuma procedūras un tās laikā.

Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka septiņi uzņēmumi – SIA “Ogre S”, SIA “Dinar būve”, SIA “BTC”, SIA „Smarts”, SIA “PVL plussV”, SIA “Smartbūve” un SIA “KKT Construction” – ilgstošā laika posmā ir savstarpēji saskaņojuši savus piedāvājumus kopumā 29 VAS “Latvijas dzelzceļš” cenu aptaujās. Konkrētās iepirkumu procedūras notikušas laika periodā no 2011. līdz 2014. gadam un bijušas saistītas ar dzelzceļa būvdarbiem un remontdarbiem visā Latvijā.

Uzņēmumiem apmainoties ar informāciju par dalību iepirkuma procedūrās, tika izslēgta savstarpējā konkurence un cenu aptauju rīkotājs nesaņēma patiesi konkurējošus uzņēmumu piedāvājumus.

Konkurences tiesību teorija un prakse apstiprina, ka nereti iespējamie konkurences pārkāpumi iet roku rokā ar iespējamiem koruptīviem darījumiem. Lai pēc iespējas efektīvi izskaustu pretlikumīgi īstenotās darbības un veicinātu godīgu iepirkumu vidi, KP un KNAB, veicot izmeklēšanas darbības, savu kompetenču ietvaros apmainās ar informāciju par iespējamiem pārkāpumu pierādījumiem. Tāpat abas iestādes rīko kopīgus informatīvos pasākumus, lai izglītotu iepirkumu rīkotājus par karteļu pazīmēm iepirkumos.

Tā kā SIA “PVL plussV” apzinās pārkāpuma būtību un apņēmies to vairs nepieļaut, bet SIA “BTC” atzīst uzņēmuma iesaisti aizliegtajā vienošanā un nepieciešamību uzlabot uzņēmuma pārvaldību, abiem karteļa dalībniekiem KP lēma par naudas soda samazinājumu.

Galīgais naudas soda apmērs, kas par konkurences kropļošanu jāiemaksā valsts budžetā, SIA “Ogre S” ir 6236 eiro, SIA “Dinar būve” 700 eiro, SIA “BTC” 20 795 eiro, SIA “Smarts” 5256 eiro, SIA “PVL plussV” 3430 eiro, savukārt SIA “Smartbūve” ir 3263 eiro un SIA “KKT Construction” – 12 242 eiro.