Jaunumi

18.jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, kurā konstatēta aizliegta vienošanās starp SIA „Aizputes ceļinieks” un SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” – abas ceļu būves komercsabiedrības apmainījušās ar informāciju, lai panāktu to sniegto ceļu būvdarbu pakalpojumu cenu palielinājumu. SIA „Aizputes ceļinieks” un SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” piemērots naudas sods attiecīgi Ls 29 862 un Ls 39 871 apmērā.

Lietas ietvaros KP konstatēja, ka Liepājas pašvaldības SIA „Komunālā pārvalde” 2004.gadā ar SIA „Aizputes ceļinieks” un SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” ir noslēgusi līdzīgus līgumus (par asfalta seguma ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem atšķirīgās teritorijās – Jaunliepājā un Vecliepājā) un abas ceļu būves komercsabiedrības, apmainoties ar informāciju par cenām, saskaņojušas savu rīcību, lai šo līgumu ietvaros 2007.gadā panāktu cenas paaugstinājumu.

Savā lēmumā KP skaidro: „Tirgus dalībnieks ir tiesīgs piemēroties tirgus apstākļiem un noteikt preces cenu atbilstoši tās izmaksām, tomēr ir aizliegti jebkuri kontakti starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību, lai piemērotos tirgus apstākļiem.” Lietas izpētes gaitā KP secināja, ka, uzskatot 2004.gadā ar SIA „Komunālā pārvalde” noslēgtajos līgumos noteiktās cenas par pārāk zemām, 2007.gadā ceļu būves komercsabiedrības apmainījās ar informāciju par iespējamajām jaunajām to pakalpojumu cenām.

Turpmākās lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka SIA „Aizputes ceļinieks” un SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” gandrīz vienlaicīgi ierosināja mainīt cenas, iesniedzot iesniegumus SIA „Komunālā pārvalde”. Iesniegumu teksts lielākajā daļā bija identisks un tie tika iesniegti SIA „Komunālā pārvalde” ar trīs dienu intervālu. Šāda saskaņota rīcība var maldināt pakalpojuma saņēmēju par faktiskajām pakalpojuma izmaksām un iespējām saņemt šos sociāli nozīmīgos pakalpojumus par tirgus situācijai atbilstošām cenām.

Informāciju par iespējamo Konkurences likuma pārkāpumu KP ieguva, veicot ceļu būvniecības (auto ceļi, ielas un meža ceļi) tirgus uzraudzību.

Lēmums