Jaunumi

Rīt, 29. janvārī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija skatīs grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Konkurences padomes (KP) ieskatā, brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences saglabāšanai un attīstībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē lielākajās pilsētās likumā ir jāparedz brīvā tirgus principa piemērošana tā vietā, lai pašvaldība pati izvēlētos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējus.

KP atbalsta grozījumus, kas paredz, ka pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu virs 100 000 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var uzticēt savstarpēji konkurējošiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilst Ministru kabineta (MK) noteiktiem kritērijiem, kā arī tiesības lielākajiem atkritumu radītajiem, kas ir atbrīvoti no dabas resursu nodokļa, piemēram, veikaliem un ražojošiem uzņēmumiem brīvi izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju.

Lai brīvā tirgus apstākļos sadzīves atkritumu apsaimniekotāji varētu noslēgt līgumu ar pašvaldību par pakalpojuma sniegšanu, KP ieskatā, tiem jāatbilst noteiktiem kvalifikācijas kritērijiem. Piemēram, apsaimniekotāja rīcībā ir jābūt vai jāsniedz atbilstošs apliecinājums par dažāda veida transportlīdzekļiem, kas piemēroti šķiroto un nešķiroto sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu u.c. savākšanai un pārvadāšanai, kā arī par noteiktu atkritumu savākšanas konteineru skaitu, personālu un citu nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru. Tāpat MK noteiktajos kritērijos jāparedz konkrētas prasības attiecībā uz atkritumu dalīto vākšanu, kā arī atbilstoši atkritumu apsaimniekotāju kontroles un atbildības mehānismi.

Pašlaik spēkā esošais regulējums atkritumu apsaimniekošanas jomā neparedz brīvā tirgus modeli un patērētāju un citu atkritumu radītāju izvēles tiesības, kā rezultātā arī lielākajās pilsētās, kur var pastāvēt efektīva konkurence, pašvaldības nereti izvēlētas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegt saviem spēkiem, piemērojot t.s. “in-house” principu un pilnībā izslēdzot konkurenci, vai piemēro tādu publiskās privātās partnerības vai iepirkuma modeli, kas ilgstoši piešķir pakalpojumu sniegšanas tiesības konkrētā teritorijā tikai vienam pakalpojumu sniedzējam, nodrošinot tam monopolstāvokli.

KP ieskatā, brīvā tirgus modeļa ieviešana atkritumu apsaimniekošanas nozarē apdzīvotajās vietās ar lielu iedzīvotāju skaitu un blīvumu veicinās konkurenci un pakalpojumu sniegšanas attīstību un efektivitāti patērētāju un citu atkritumu radītāju interesēs.