Jaunumi

Konkurences padome atgādina, ka COVID-19 pandēmija nevar tikt izmantota kā aizsegs, lai uzņēmumi asociāciju ietvaros aizliegti vienotos par būtiskiem komercdarbības principiem krīzes laikā, kas kaitē patērētāju interesēm.

Ir pieļaujami un atbalstāmi, ka asociācijas ietvaros biedri apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem un attīstību, piemēram, likumdošanas iniciatīvas vai nozares vienotu pagaidu rakstura pasākumu ieviešanu krīzes skarto klientu aizsardzībai, piemēram, kredītmaksājumu moratorija noteikumi. Tomēr nemainīgi asociācijās ir aizliegta sensitīvas informācijas apmaiņa par jautājumiem, kas var negatīvi ietekmēt patērētājus un  katra uzņēmuma patstāvīgu rīcību, piemēram, noteikumi par cenu veidošanos, t.sk. nomas maksas maiņu, klientu sadali, iepirkuma vai tālākpārdošanas cenu veidošanos vai maiņu, plānoto dalību publiskajos iepirkumos, par kolektīvām darbinieku atlaišanām vai to atalgojuma līmeni utt.

KP Izpildinstitūcijas vadītājs  Māris Spička: „Konkurentu vienošanās par cenām vai citiem komercdarbības noteikumiem šajā krīzes situācijā rada daudz lielāku kaitējumu klientiem un patērētājiem. Jebkuram tirgus dalībniekam sava komercdarbība, plāni, rīcība tirgū ir jāveido patstāvīgi un neatkarīgi. Tas, ka konkurenci ierobežojošas darbības tirgus dalībnieki veic asociācijas aizsegā, šādu rīcību neattaisno. Gadījumos, kad krīzes situācijas dēļ tirgus dalībnieku savstarpēja sadarbība tiek apsvērta, KP aicina to rūpīgi izvērtēt un šaubu gadījumā attiecībā uz konkurences riskiem konsultēties ar iestādi.”

Aizliegta vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tādējādi uzņēmumiem, kuri iesaistījušies aizliegtā vienošanās asociācijas ietvaros vai ko iniciējis asociācijas pieņemts lēmums, KP var uzlikt naudas sodu līdz 10% katram no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Lai novērstu, ka aizliegtas vienošanās tiek pieļautas nepietiekamo zināšanu dēļ, kā arī atturētu uzņēmējus no mērķtiecīgas aizliegtu vienošanos īstenošanas un pasargātu no sankcijām par konkurences tiesību pārkāpšanu, KP aicina iepazīties ar vadlīnijām asociācijām un to biedriem par to, kādas darbības ir pieļaujamas un kādas ir pretrunā ar Konkurences likumu.

Uzņēmumus, kas piedalījušies aizliegtā vienošanā, KP aicina izmantot Iecietības programmas iesniegšanas iespējas. Citos gadījumos KP par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem aicina ziņot iestādei, rakstot iesniegumu vai izmantojot anonīmo ziņošanas formu tīmekļa vietnē. Par ziņošanas iespējām vairāk informācijas šeit: https://www.kp.gov.lv/ka-zinot-par-parkapumu