Jaunumi

10.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Plesko Real Estate" izmantot SIA „Ilga-Sigulda" aktīvus – īrēt telpas Siguldas tirdzniecības centrā „Šokolāde" SIA „RIMI Latvia" lielveikala izveidei. Lai novērstu šāda darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci, KP noteica saistošos noteikumus, kas liedz jaunajā veikalā īstenot uz konkurentu izspiešanu vērstu cenu politiku.

Atļauja izsniegta uz trim gadiem, tādējādi telpu nomas līguma termiņš var tikt pagarināts tikai pēc uzņēmumu atkārtotas vēršanās KP un tās atļaujas saņemšanas.

Izvērtējot konkrētā darījuma ietekmi gan mazumtirdzniecības, gan preču iepirkuma līmenī, KP secināja, ka tā rezultātā, palielinoties SIA „RIMI Latvia" tirgu varai konkrētajā mazumtirdzniecības tirgū, kā arī ņemot vērā šim uzņēmumam piemītošo nozīmīgo tirgus varu attiecībā pret ražotājiem preču iepirkuma tirgū Latvijā, varētu rasties draudi, ka no konkrētā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus tiek izspiesti esošie tuvākie konkurenti Tādējādi būtiski varētu samazināties konkurence Siguldas pilsētas un novada teritorijā, kā arī daļā Līgatnes, Amatas, Krimuldas un Inčukalna novada teritorijas.

Lai novērstu iespējamo konkurences samazinājumu, kas patērētājiem konkrētajos tirgos ilgtermiņā nozīmētu mazāku izvēli un augstākas cenas, KP savā lēmumā noteica saistošos noteikumus. Ar tiem jaunajā veikalā ļauts rīkot tikai tādas akcijas un mārketinga aktivitātes, kas vienlaicīgi tiek rīkotas arī citos SIA „RIMI Latvia" supermārketos Latvijā, tā liedzot īstenot cenu politiku, kas vērsta uz konkurentu izspiešanu.

100% SIA „Plesko Real Estate" kapitāla daļu pieder Zviedrijas sabiedrībai Rimi Baltic AB. Tādējādi SIA „Plesko Real Estate" ir vienas grupas uzņēmums ar SIA „RIMI Latvia", kas savukārt ir viens no lielākajiem Latvijas ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, turklāt ir 100% SIA „SUPERNETTO" kapitāla daļu īpašnieks.

SIA „Ilga-Sigulda" nodarbojas ar nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu, būvniecību un iznomāšanu. Konkrētās telpas tirdzniecības centrā „Šokolāde" līdz šim tika izīrētas SIA „Palink" veikalam IKI.

Jauna RIMI lielveikala atvēršanai Siguldā bija nepieciešama KP atļauja, jo šāds darījums, kad viens uzņēmums iegūst tiesības izmantot cita uzņēmuma aktīvus (šajā gadījumā – tirdzniecības telpas), un kad šo aktīvu izmantošanas tiesību iegūšana palielina tā tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū, ir uzskatāms par apvienošanos Konkurences likuma izpratnē. Apvienošanās atļauja nepieciešama, ja izpildās likumā noteiktie kritēriji – šajā gadījumā iepriekšēja finanšu gadā apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums pārsniedzis 25 miljonus latu un iepriekšējā nomnieka – SIA „Palink" – apgrozījums konkrētajās telpās pārsniedzis 1,5 miljonus latu.

Plašāks skaidrojums par apvienošanās kontroli situācijās, kad viens mazumtirdzniecības lielveikals vēlas nomāt tirdzniecības telpas, kuras līdz šim nomājis cits mazumtirdzniecības lielveikals, pieejams Konkurences padomes mājas lapā: saite

Jaunais SIA „RIMI Latvia" lielveikals Siguldā darbību uzsāka 26.08.2010. – uzņēmumam bija tiesības īstenot darījumu pirms KP atļaujas saņemšanas, uzņemoties risku, ka gadījumā, ja darījums tiks aizliegts, jaunā veikala darbība būs jāpārtrauc, kā arī jāmaksā naudas sods, kas šādā gadījumā var tikt noteikts līdz pat 1000 latiem par katru dienu, kopš aizliegtās apvienošanās īstenošanas.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite