Ņemot vērā enerģētikas jomas jautājumu aktualitāti, resursu cenu būtisku pieaugumu, arvien pieaugošo pieprasījumu pēc atjaunojamiem resursiem un to piedāvājuma iespējamu samazinājumu tirgū, Konkurences padome (KP) ir uzsākusi šķeldas tirgus priekšizpēti, pēc Ekonomikas ministrijas un Enerģētiskās drošības darba grupas aicinājuma, kā vienu no prioritārām tirgus uzraudzības jomām nosakot šķeldas tirgus segmentu, kas vistiešāk skar lielākos siltumražotājus un to gatavību nodrošināt siltuma ražošanu apkures sezonā.

Iestāde uzsākusi apspriedes ar dažādām ieinteresētām pusēm, tai skaitā tiekoties arī ar Ekonomikas ministriju. Tādēļ šodien, 29. jūlijā, KP tikās ar Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas un tās biedru pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas šķeldas tirgus attīstības tendences un šajā tirgū notikušās izmaiņas, ievērojot enerģijas cenu būtisko pieaugumu.

Tāpat asociācijas biedru pārstāvji KP iepazīstināja ar konkrētiem nesen notikušu šķeldas iepirkumu piemēriem, tostarp tajos izvirzītajām prasībām un šo iepirkumu rezultātiem. Konkurences padome izsaka pateicību Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijai par atsaucību šķeldas tirgus problemātikas apzināšanā.