Jaunumi

Konkurences padome (KP) pēc apsardzes pakalpojumu tirgus uzraudzības noslēgšanas nekonstatē aizliegtas vienošanās starp uzņēmumiem vai nozares asociāciju ietvaros, kā arī nesaredz barjeras jaunu uzņēmumu ienākšanai tirgū vai kļūšanai par asociāciju biedriem.

Tirgus uzraudzības laikā KP secināja un apsardzes pakalpojumu sniedzēji apstiprināja, ka tirgū valda sīva konkurence – apsardzes pakalpojumus piedāvā vairāk nekā 500 uzņēmumu. Tikmēr nozarē darbojas divas asociācijas – Drošības Nozares Kompāniju Asociācija un Latvijas Drošības biznesa asociācija –, kuras kopumā pulcē aptuveni septiņus procentus no visiem apsardzes pakalpojumu sniedzējiem.

KP nesaredz konkurences ierobežojumus un barjeras jaunu konkurentu ienākšanai tirgū. Lai uzņēmums varētu sniegt apsardzes pakalpojumus, tam nepieciešams iegūt licenci Valsts policijā, savukārt pēc licences iegūšanas uzņēmums var brīvi darboties tirgū un piedāvāt pakalpojumus dažāda segmenta klientiem, kā arī piedalīties publiskajos iepirkumos.

KP, izvērtējot nozares asociāciju darbību, nekonstatēja aizliegtas vienošanās, kas īstenotas asociāciju aizsegā vai starp uzņēmumiem. Asociāciju pārstāvji KP atzina, ka galvenais asociāciju darbības mērķis ir piedalīties dažādās darba grupās, sadarboties ar valsts iestādēm un operatīvi reaģēt uz izmaiņām nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Vienlaikus KP nesaredz būtiskas barjeras, kas apsardzes uzņēmumiem liegtu pievienoties kādai no nozares asociācijām.

Papildus KP izvērtēja divu apsardzes uzņēmumu – SIA „Apsardzes Alianse” un SIA „SP Leģions” – iespējamu pārāk ciešu sadarbību kopīgi izveidotas biedrības ietvaros. Uzraudzības laikā KP secināja, ka starp abiem uzņēmumiem ir noslēgti savstarpējās sadarbības līgumi par apsardzes signalizāciju apkalpošanu, tomēr tas nav uzskatāms par konkurences tiesību pārkāpumu.