Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi pārtikas mazumtirgotāju sadarbības tīklu – iepirkumu grupu – tirgus uzraudzību. Tās ietvaros KP analizēja konkurences situāciju, kā arī konstatēja nepilnības, kas mazumtirgotājiem būtu jānovērš līdz 2016.gada sākumam, lai to sadarbība ar piegādātājiem atbilstu jaunā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma prasībām.

Latvijā kopumā darbojas sešas pārtikas mazumtirgotāju iepirkumu grupas – SIA „Baltstor” ar veikaliem Mego un Vesko, SIA „Latvijas tirgotāju kooperācija „AIBE”, SIA „Latvijas tirgotāju savienība” (LaTs), SIA „ELVI Latvija”, SIA „Iepirkumu grupa” ar veikaliem top! un Labais un SIA „Rust” un SIA „Savel” ar veikaliem  BETA. Sadarbojoties vienas grupas ietvaros, atsevišķie veikalu īpašnieki var veikt kopīgus iepirkumus, lai saņemtu labākus tirdzniecības noteikumus un lielākas atlaides no preču piegādātājiem. Tāpat iepirkumu grupas ietvaros mazumtirgotāji var izmantot vienu zīmolu un īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes, piemēram, vienotu klientu lojalitātes programmu veidā.

Lai arī starp vienas iepirkumu grupas dalībniekiem pastāv cieša sadarbība, veikali pieder dažādiem īpašniekiem un var savstarpēji konkurēt ar preču cenām.

Iepirkumu grupas Latvijā pakāpeniski attīstās, tomēr nevienai no tām tirgus daļa nepārsniedz 10% un šobrīd tās vēl nevar uzskatīt par līdzvērtīgām konkurentēm Latvijas lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem Rimi un Maxima, kam katram ir 30-40% liela tirgus daļa. Pēc veikalu skaita lielākā iepirkumu grupa Latvijā ir SIA „Baltstor” ar kopumā 543 veikaliem (Mego un Vesko), savukārt lielāka tirgus daļa ir SIA „Iepirkumu grupa” ar 230 veikaliem (top! un Labais).

Šobrīd lielo tirgotāju un piegādātāju attiecības Latvijā regulē īpašs Konkurences likuma pants, bet no 2016.gada 1.janvāra spēkā stāsies Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Saskaņā ar šo likumu, savu tirgus varu attiecībā pret piegādātājiem ļaunprātīgi nedrīkstēs izmantot visi pārtikas mazumtirgotāji neatkarīgi no to lieluma. Tādējādi iepirkumu grupu dalībniekiem, uz kuriem šobrīd spēkā esošais regulējums neattiecas, sākot no nākamā gada, savu sadarbību ar piegādātājiem būs jāveido saskaņā ar jaunā likuma prasībām.

Tirgus uzraudzības ietvaros KP konstatēja vairākus problēmjautājumus, kas iepirkumu grupu dalībniekiem būtu jāpārskata pirms jaunā likuma spēkā stāšanās. Tā tirgotājiem jānodrošina, lai to piemērotie līgumsodi būtu samērīgi, lai atlaižu akciju laikā neiztirgotās preces tiktu realizētas atbilstoši abu pušu – piegādātāja un tirgotāja - interesēm, kā arī lai nekādi netiktu ietekmēta piegādātāju rīcības brīvība, piedāvājot savu preču cenas citiem tirgotājiem.

Uzraudzības noslēguma ziņojums