Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi asinsrites sistēmas slimību ārstēšanai paredzēto zāļu tirgus izpēti. Tās ietvaros KP aplūkoja tirgus struktūru un tendences, kā arī izvērtēja cenu noteikšanu ietekmējošos faktorus, oriģinālo un ģenērisko zāļu pieejamību un to savstarpējo ietekmi.

Uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu ražošanu vai tirdzniecību, jārēķinās ar zāļu ražošanas un izplatīšanas tirgiem raksturīgajām administratīvajām un finansiālajām barjerām, kas saistītas ar reģistrācijas un pārreģistrācijas maksājumiem, ražošanas uzsākšanas un zāļu izplatīšanas izdevumiem. Ģenērisko zāļu ražošanas uzsākšanu un izplatīšanu ietekmē oriģinālo zāļu patentaizsardzība.

Kopumā starp sirds un asinsrites sistēmu slimībām paredzēto zāļu ražotājiem pastāv spēcīga konkurence, un nav vērojama liela tirgus dalībnieku mainība. Pēdējo trīs gadu laikā palielinājies arī zāļu vairumtirgotāju skaits, un 2013. gada nogalē Latvijā bija izsniegtas licences 63 zāļu vairumtirgotājiem.

Lai noskaidrotu, vai jaunu ģenērisko zāļu piedāvājums ietekmē cenas tirgū, KP veica zāļu ar starptautisko nosaukumu Atorvastatin cenu izmaiņu analīzi. Izpēte ļāva secināt, ka pēc oriģinālo zāļu Sortis patentaizsardzības beigām tirgū strauji ienāca vairāki ģenērisko zāļu ražotāji. Pašlaik Eiropā ir vairāk nekā desmit Atorvastatin ražotāju, un deviņi no tiem ir pārstāvēti Latvijā. Lai arī šķēršļi zāļu ražošanas uzsākšanai Latvijā netika konstatēti, valstī šīs zāles neražo.

Latvijā pieejamo Atorvastatin ģenērisko zāļu cenas jau sākotnēji bija vismaz uz pusi lētākas par oriģinālo zāļu cenām, un tā ietekmē aptiekās samazinājās arī Sortis cenas. Vienlaikus cenu samazinājumu ietekmējis arī konkurences spiediens starp ģenērisko zāļu ražotājiem. Uzņēmumi, kas laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam uzsākuši Atorvastatin ražošanu, savus pārdošanas apjomus Latvijā palielinājuši uz citu lielāko ģenērisko un oriģinālo zāļu ražotāju pārdošanas apjoma rēķina. Tādējādi secināms, ka tirgū notikusi konkurences cīņa un patērētāji mainījuši savu izvēli atkarībā no piedāvājuma.

Ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā, kā arī nelielo tirgu, nākotnē daļai ražotāju zāļu izplatīšana Latvijā var kļūt nerentabla. Tādējādi, analizējot tirgus attīstības tendences, KP norāda, ka nākotnē tirgū varētu palikt vairāki lielākie ražotāji, kas nodrošinās pieprasījumu pēc Atorvastatin, un prognozē, ka saglabāsies arī to savstarpējā konkurence.