Jaunumi

Konkurences padome (KP) 29. jūlijā pieņēma lēmumu atbilstīgi notikušajām izmaiņām tirgū aktualizēt AS “Latvenergo” 2009. gadā uzliktos tiesiskos pienākumus, kas tika piemēroti, lai novērstu uzņēmuma radītos konkurences ierobežojumus siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā.

AS “Latvenergo” vērsās KP ar priekšlikumu grozīt 2009. gadā noteiktos tiesiskos pienākumus, jo tie neatbilst aktuālajai siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgus situācijai, kā arī AS “Latvenergo” tehnoloģiskajos procesos ir notikušas būtiskas izmaiņas.

Vienlaikus KP konstatēja, ka neskatoties uz izmaiņām siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā, kad līdz ar jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū tiek saražotas papildu siltumjaudas, kopumā nav pamata uzskatīt, ka AS “Latvenergo” tirgus vara ir būtiski samazinājusies salīdzinājumā ar 2009. gadu, kad tika pieņemts lēmums uzlikt tiesiskos pienākumus. Tirgus jaunienācēju saražotās jaudas salīdzinājumā ar AS “Latvenergo” ir būtiski zemākas un AS “Latvenergo” kapacitāte siltumenerģijas tirgū Rīgā joprojām veido vairāk kā 90% no kopējā apjoma, tāpēc, lai nodrošinātu, ka tirgū netiek kropļota konkurence, AS “Latvenergo” ir nepieciešams ievērot noteiktus tiesiskos pienākumus.

Ņemot vērā AS “Latvenergo” un vairāku tirgus dalībnieku – SIA “Juglas Jauda”, SIA ”Energia verde”, AS “Rīgas Siltums”, SIA “Rīgas Enerģija” –, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas viedokli, aktualizētie tiesiskie pienākumi nosaka, ka  AS “Latvenergo” siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā nevar noteikt cenas, kas ir zemākas par konkrētām izmaksām jeb cenas, kas ir plēsonīgas, kā arī AS “Latvenergo” jāievēro noteikta piedāvājuma izteikšanas kārtība, tādējādi sniedzot iespēju jebkuram konkurentam konkurēt uz vienlīdzīgiem un godīgiem nosacījumiem. Tāpat AS “Latvenergo” ir pienākums pirms rīcības tirgū identificēt tās izmaksas, kas ir attiecināmas uz siltumenerģijas ražošanu, un izvērtēt, kā noteikt jeb aprēķināt cenu siltumenerģijai. Aktualizētie tiesiskie pienākumi AS “Latvenergo” jāsāk pildīt no 2021. gada 5. augusta.