Jaunumi

Konkurences padome (KP) šogad ir izteikusi trīs brīdinājumus desmit personām un pieņēmusi divus lēmumus, 13 uzņēmumiem kopumā piemērojot 451 627 eiro lielu naudas sodu, par darbību saskaņošanu publiskajos iepirkumos. Statistika apliecina, ka iepirkumu joma aizvien ir augsti pakļauta karteļu riskam un aizliegtas vienošanās ir viena no būtiskākajām konkurences problemātikām Latvijā.

Šī gada pirmajos deviņos mēnešos KP, praksē īstenojot valsts pārvaldes “Konsultē vispirms” principu un nepiemērojot naudas sodu, izteica trīs brīdinājumus desmit personām par aizliegumu vienoties par dalību iepirkumu procedūrās. Šogad piemērotie lēmumi par pārkāpumu konstatēšanu un brīdinājumu izteikšanu apstiprina pēdējo gadu nemainīgo tendenci – karteļa vienošanās ir biežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums, īpašam riskam pakļaujot publisko iepirkumu vidi.

Konkurences kropļojumu novēršana alternatīvos veidos un dažādu informatīvo pasākumu rīkošana ļauj preventīvi novērst iespējamos pārkāpumus nākotnē, tādējādi uzlabojot konkurences kultūru kopumā. Atbilstoši KP darbības stratēģijai 2017. – 2019. gadam iestāde turpina pastiprinātu uzmanību pievērst smagāko konkurences pārkāpumu atklāšanai, pie kuriem tajā skaitā pieder arī pretendentu darbību saskaņošana publiskajos iepirkumos, izmeklējot lietas, bet vieglāku pārkāpumu gadījumā izsakot brīdinājumus.

Viens no šādiem izglītošanas pasākumiem ir šogad KP iniciētā sadarbība ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju. Iestādes rīko kopīgu semināru ciklu “Par godīgu uzņēmējdarbību”, Latvijas lielākajās pilsētās izglītojot uzņēmējus, kā arī valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājus.

Šogad pirmajā pusē tika organizēti pirmie semināri Liepājā, Bauskā un Daugavpilī, taču šogad semināri vēl notiks 24. oktobrī Jēkabpilī un 3. novembrī Jelgavā. Semināri ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski.