Jaunumi

Konkurences padome (KP) secinājusi, ka atsevišķi mobilo sakaru operatori saistībā ar pērn īstenotajām izmaiņām viesabonēšanas regulējumā popularizēja tikai tos tarifu plānus, kas iekļāva viesabonēšanas pakalpojumu. Patērētājiem, kas neceļo uz ārzemēm, bija pieejama ierobežota informācija par iespēju izvēlēties lētākus tarifus, t.i. bez viesabonēšanas, tādējādi liekot pārmaksāt par pakalpojumiem, kuri tiem nav nepieciešami.

Pērn 15. jūnijā Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs tika atcelta papildu maksa par viesabonēšanu, kas iepriekš tika piemērota patērētājiem par zvaniem, īsziņām un datu pārraidi, ja šie pakalpojumi tiek izmantoti nevis pastāvīgajā uzturēšanās valstī, bet kādā citā EEZ valstī. Jaunā regulējuma mērķis bija samazināt izdevumus patērētājiem, kas rodas, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā. Neilgi pirms šīs papildu maksas atcelšanas Latvijas mobilo sakaru operatori publiski paziņoja par cenu paaugstināšanu tarifu plāniem. Ņemot vērā līdzīgās darbības, KP uzsāka izpēti, lai noskaidrotu, vai šāda rīcība nav saistīta ar neatļautu vienošanos.

Izpētes laikā KP pieprasīja informāciju, t.sk. finanšu datus, un veica pārrunas ar mobilo sakaru operatoriem par veiktajiem pētījumiem un aprēķiniem, kas bija izmantoti jauno tarifu plānu cenu veidošanā. Līdz ar regulējuma izmaiņām ir mainījušies patērētāju paradumi, un klienti ārzemēs aizvien aktīvāk izmanto mobilo sakaru pakalpojumus, ko apstiprina gan publiski pieejamie dati, gan operatoru sniegtā informācija. Tādējādi operatori izmaiņas pamatoja – lai arī patērētājiem vairs nav jāmaksā papildus par viesabonēšanu, uzņēmumiem aizvien saglabājas salīdzinoši augstas izmaksas citu valstu operatoriem par pakalpojumu nodrošināšanu.

Operatoru paralēlās darbības ir saistāmas arī ar oligopola tirgus struktūru – tā kā tirgū ir trīs lieli spēlētāji, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus un to cenas ir publiski pieejamas, operatoriem ir viegli sekot līdzi savu konkurentu darbībām. Izvērtējot apstākļus, KP konstatēja, ka gan veids, kā operatori modelēja komerciālās stratēģijas scenārijus, gan to izmantotās cenu aprēķināšanas metodes ir bijušas atšķirīgas. Ja uzņēmumi lēmumus par cenu maiņu pieņem individuāli un bez savstarpējas saskaņošanas, tas nav uzskatāms par pārkāpumu.

Saistībā ar pērn notikušajām izmaiņām KP saņēma vairākas sūdzības par to, ka iedzīvotājiem nav iespējas izvēlēties vietējos tarifu plānus, kas neietver viesabonēšanas pakalpojumu. Izpētes laikā iestāde novēroja, ka atsevišķi operatori popularizēja tieši dārgākos, t.i., viesabonēšanu iekļaujošos tarifu plānus, apgrūtinot pieeju informācijai par lētākiem pakalpojumiem. Pēc iestādes iebildumiem par šādu praksi mobilo sakaru operatori, kas piedāvā tarifus bez viesabonēšanas, apņēmās mainīt savu rīcību un informāciju par vietējiem tarifiem padarīt vieglāk pieejamu.

Viens no stimuliem efektīvai konkurencei ir gan patērētāju izvēles un pārslēgšanās iespējas uz tiem izdevīgākajiem piedāvājumiem, gan to aktīva rīcība. Tomēr ir svarīgi, lai patērētājiem būtu pietiekama informācija par pakalpojumu cenu, maiņas iespējām utt. Tāpēc KP aicina arī patērētājus būt mobiliem un izvērtēt visu operatoru piedāvājumus, lai izvēlētos sev piemērotāko tarifu plānu ar vai bez viesabonēšanas.

Uzraudzības kopsavilkums