Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina mediju aģentūras un citus tirgus dalībniekus, kas ikdienā sadarbojas ar MTG Broadcasting AB (MTG), vērsties KP un ziņot, ja tiem rodas bažas, ka apvienotais tirgus dalībnieks nepilda tam piemērotos saistošos noteikumus vai ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli tirgū.

Precīza un pamatota informācija no konkrētā tirgus dalībniekiem par iespējamajiem konkurences kropļojumiem ir būtiska, lai pēc iespējas ātrāk šos kropļojumus novērstu un nepieļautu ilgstošu negatīvu ietekmi uz tirgu.

Līdztekus KP lēmumā noteiktajam pienākumam MTG sniegt noteiktu informāciju par savu darbību tirgū, arī pati KP regulāri seko līdzi informācijai par tirgus attīstību.

Tā šī gada 12.oktrobrī Konkurences padomes (KP) tikās ar MTG pārstāvjiem, lai pārrunātu uzņēmumam piemēroto saistošo noteikumu izpildes gaitu. Uzņēmuma sniegtā informācija liecināja par visu tam piemēroto noteikumu korektu un savlaicīgu izpildi.

Lai nodrošinātu apvienošanās atļaušanas izpildīšanas kontroli, ar KP lēmumu noteikts, ka MTG reizi gadā jāiesniedz KP starptautiskas auditoru kompānijas auditētus un apstiprinātus vidējās cenas mainīšanas datus, ietverot MTG „klasiskās reklāmas" pārdošanas ieņēmumu datus un neatkarīgas mediju pētījumu aģentūras apkopotus reklāmas izvietošanas pakalpojuma pārdošanas apjoma datus par iepriekšējo gadu. Tāpat uzņēmumam 2014.gadā jāiesniedz visaptveroša informācija par darbību Latvijā un finansiālo stāvokli, darbību atsevišķos tirgos un apvienošanās ietekmi uz tiem.

Plašāka informācija par KP lēmumu ar saistošiem noteikumiem atļaut AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzijas" un MTG apvienošanos, kā arī KP lēmums pieejams šeit