Jaunumi

SIA „LMT” piešķirtais valsts atbalsts nodokļu atvieglojumu formā, nostādot šo uzņēmumu priviliģētā stāvoklī attiecībā pret konkurentiem, rada bažas par kaitējumu vienlīdzīgai konkurencei elektronisko komunikāciju tirgū, tāpēc Konkurences padome aicina turpmāk rūpīgāk izvērtēt katru gadījumu, kad tiek lemts par valsts atbalsta piešķiršanu.

Latvijā elektronisko komunikāciju jomā pastāv spēcīga konkurence, pakalpojumu cenas arvien pazeminās, turklāt tirgu kopumā raksturo augsts inovāciju līmenis, tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi un dažādi tehnoloģiskie risinājumi. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju gan SIA „LMT”, gan nozarei kopumā ir salīdzinoši labi finanšu rādītāji.

Attiecīgi redzams, ka līdzšinējā tirgus attīstība liecina – pastāvošā konkurence nodrošina pietiekamu uzņēmumu motivāciju ieguldīt attīstībā. Ir saprotams, ka konkurences iespaidā SIA „LMT” un tās konkurenti veiktu investīcijas pakalpojumu attīstībā arī bez valsts atbalsta piešķiršanas. Tāpēc privilēģiju piešķiršana vienam uzņēmumam šajā gadījumā varētu nebūt pamatota un radīt kaitējumu vienlīdzīgai konkurencei.