Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi Elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas uzraudzību, kuras mērķis bija identificēt iespējamās problēmas elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas procesā un noskaidrot konkurences situāciju šajā tirgū.

Ņemot vērā, ka viens no lielākajiem 11 licencētiem sadales sistēmas operatoriem Latvijā ir AS “Sadales tīkls”, KP uzraudzības ietvaros izvērtēja, vai elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas procesā nav saskatāmas AS “Sadales tīkls” konkurenci ierobežojošas darbības par sliktu patērētājiem un citiem tirgus dalībniekiem.

Uzraudzībā iegūtie dati liecina, ka uzņēmums saziņā ar  klientiem, parakstot vienošanos par elektroietaišu būvprojekta izstrādi, sniedz visu nepieciešamo informāciju par būvprojekta procesu (tajā skaitā tiesībām ieteikt būvkomersantu pieaicināšanai dalībai iepirkuma procedūrā). Vienlaikus KP aicina klientus aktīvāk izmantot savas tiesības gan komunikācijā ar AS “Sadales tīkls”, gan piedāvājot būvkomersantus dalībai iepirkuma procedūrā, gan arī iepazīstoties ar būvkomersantu piedāvājumiem un iepirkuma rezultātiem.  

Analizējot iepirkumu procedūru gaitu, KP novēroja, ka informācija par dalības iespējām iepirkumā ne vienmēr tiek nosūtīta viesiem tiem kvalificētiem būvkomersantiem, kas ir saņēmuši atļauju strādāt konkrētā reģionā. Lai nepamatoti neierobežotu konkurenci starp būvkomersantiem, KP skatījumā dalībai iepirkuma procedūrā būtu nepieciešams paplašināt potenciālo uzaicināmo būvkomersantu loku. KP ierosina dalībai iepirkumos aicināt visus būvkomersantus, kas ir saņēmuši konkrētā reģiona atļauju veikt būvdarbus, jo dalība iepirkumā jau tā tiek ierobežota, balstoties uz būvkomersantu reģionālo dalījumu. 

KP aicina klientus, kuriem nepieciešama elektroenerģijas pieslēguma izveide, būt aktīviem līdzdalībniekiem šajā procesā. Ņemot vērā, ka pieslēguma izveide ir process, ar kuru liela daļa klientu saskaras reti un to nepārzina, aicinām izmantot savas tiesības un vērsties pie AS “Sadales tīkls”, ja saskaraties ar kādām problēmām vai vēlaties saņemt skaidrojumu par jautājumiem saistībā ar elektroenerģijas pieslēguma izveidi konkrētā objektā.