Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina Rīgas domi neradīt nepamatotas konkurences priekšrocības pašvaldības uzņēmumiem, bet, rīkojot iepirkumu, izvēlēties objektīvi labāko obligātās veselības pārbaudes pakalpojumu sniedzēju, tādējādi saglabājot konkurenci un nodrošinot tiesisku, visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu un konkurētspēju veicinošu uzņēmējdarbības vidi.

KP pēc biedrības “Veselības aprūpes un darba devēju asociācija” iesnieguma izvērtēšanas secina, ka obligāto veselības pārbaužu pakalpojums pašvaldības iestāžu darbiniekiem Rīgas reģionā no šī gada jūlija ar Rīgas pašvaldības rīkojumu vairs netiek iepirkts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, turklāt visi iepriekš iepirkumu rezultātā noslēgtie līgumi ar citiem komersantiem tiek izbeigti pirms termiņa. Turpmāk šo pakalpojumu sniegs tikai pašvaldībai piederošās ārstniecības iestādes – SIA “Rīgas veselības centrs” un SIA “Rīgas 1.slimnīca”.

Lai arī Publisko iepirkumu likumā noteiktais in-house princips ļauj nerīkot konkursu, ja pakalpojumu nodrošina pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums, šāda rīcība ir pieļaujama tikai tādos gadījumos, ja tas ir sabiedrības interesēs un nekropļo godīgu konkurenci. Piemērojot in-house principu, pašvaldībai jāizvērtē tā ietekme uz konkurenci konkrētajā tirgū, un tas jāpiemēro atbilstoši labas pārvaldības principam.

KP uzsver – nav pamata uzskatīt, ka privātie pakalpojumu sniedzēji nav spējīgi konkurēt ar pakalpojumu kvalitāti un cenu vai ka tie nevarētu nodrošināt pakalpojumu par zemāku cenu nekā Rīgas pašvaldības uzņēmumi. Savukārt, lai noskaidrotu un izvēlētos saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, KP aicina Rīgas domi saglabāt brīvu un godīgu konkurenci, rīkojot publisku iepirkumu.

KP norāda, ka nav pieļaujama publisku personu saimnieciskās darbības stimulēšana vai konkurences ierobežošana, ja tirgū ir pietiekama konkurence, kas spēj nodrošināt patērētāju vajadzības. Nodrošinot nepamatotas konkurences priekšrocības pašvaldības uzņēmumiem, tiek mazināta iedzīvotāju interese iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī pārējo komersantu motivācija ieguldīt līdzekļus inovācijās un attīstībā, piemēram, iegādājoties vai izstrādājot jaunas tehnoloģijas.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Diemžēl aizvien biežāki ir šādi gadījumi, kad publiska persona ignorē sev saistošo konkurences neitralitātes ievērošanas principu. Arī šoreiz nav runa par kādām inovācijām vai tirgus nepilnībām, bet gan par vienkāršām veselības pārbaudēm, kuras var veikt jebkura ārstniecības iestāde. Svarīgi, lai pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības vai privāts – tiktu izvēlēts godīgā un nediskriminējošā veidā.”