Jaunumi

Konkurences padome (KP) rīko publiskas konsultācijas un aicina ieinteresētās personas līdz 31. oktobrim paust viedokli par AS “Latvenergo” priekšlikumu aktualizēt uzņēmumam 2009. gadā uzliktos tiesiskos pienākumus siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū.  

Lai novērstu konkurences ierobežojumus siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū, KP 2009. gadā pieņēma lēmumu “Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkta pārkāpumu AS “Latvenergo” darbībās”, ar kuru AS “Latvenergo” tika uzlikti tiesiskie pienākumi.

Tiesiskie pienākumi paredzēja atlaides aprēķināšanas un noteikšanas kārtību, kas ietvēra saražotās siltumenerģijas apjomu sadales lotēs noteikšanas principus, siltumenerģijas cenas atlaižu piešķiršanas algoritmu, siltumenerģijas cenas piedāvājuma norādīšanas kartību, lai noteiktā siltumenerģijas cena atbilstu faktiskajām izmaksām un lai AS “Latvenergo” nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļautu konkurences kavēšanu siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū.

AS “Latvenergo” paudusi viedokli, ka tiesiskie pienākumi neatbilst aktuālajai siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgus situācijai un AS “Rīgas siltums”, kas rīko siltumenerģijas iepirkumus Rīgā,  īstenotajai praksei, tāpēc tajos nepieciešami grozījumi.

Ņemot vērā AS “Latvenergo” iesniegto priekšlikumu, KP aicina ieinteresētās personas sniegt  viedokļus un komentārus par uzlikto tiesisko pienākumu aktualizēšanas nepieciešamību līdz 31. oktobrim, rakstot uz e-pastu konkurence@kp.gov.lv.

Publiskā konsultācija par nepieciešamību aktualizēt KP uzliktos tiesiskos pienākumus AS "Latvenergo"

AS "Latvenergo" rakstiskā apņemšanās