Jaunumi

Preču papildu garantijas ir viens no konkurences rīkiem, ar ko tirgotāji var cīnīties par patērētāju izvēli, tāpēc pirms pirkuma veikšanas ir vērts izvērtēt ne vien cenu, bet arī preces garantijas nosacījumus. Tomēr jebkurām precēm, neatkarīgi no tā, pie kura tirgotāja tās iegādātas, iespējai saņemt garantijas remontu, samainīt preci vai atgūt naudu jābūt pieejamai divu gadu laikā pēc to iegādes.

Minimālais jeb pamata garantijas termiņš – 2 gadi – ir noteikts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, un šajā laikā saņemt garantijas remontu pircējs var, gan vēršoties pie preces pārdevēja, gan tieši pie ražotāja. Ja šo divu gadu laikā ražotājs atsaka pamata garantijas remontu precēm, kas iegādātas pie noteiktiem tirgotājiem, šāda rīcība var liecināt par iespējamu konkurences tiesību pārkāpumu, kad ražotājs tiecas ierobežot sev nevēlamu tirgotāju darbību tirgū. Saskaroties ar šādu nepamatotu pamata garantijas remonta atteikumu, Konkurences padome aicina pircējus lūgt tirgotājam vai ražotājam rakstisku garantijas atteikumu, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un sniegt informāciju Konkurences padomei.

Savukārt papildu jeb līgumiskās garantijas laiku, kas pārsniedz likumā noteiktos divus gadus, katrs tirgotājs var izvēlēties piedāvāt brīvprātīgi. Attiecīgi ilgāk līgumiskās garantijas remontu varēs saņemt tikai par tām precēm, kas iegādātas pie tirgotāja, kas šādu garantiju pats piedāvā vai ražotājs tam tādu ir izdevis.

Preču garantijas nosacījumu ietekmi uz konkurenci starp tirgotājiem Konkurences padome analizēja, izvērtējot sadzīves tehnikas tirgotāja iesniegumu par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem sadzīves tehnikas ražotāja pārstāvja un vairumtirgotāju darbībās. Lietas izpētes gaitā pārkāpums netika konstatēts, tomēr Konkurences padome apzināja potenciālos konkurences riskus, kā arī nepieciešamību veicināt patērētāju izpratni par izvēles iespējām attiecībā uz atšķirīgiem garantijas nosacījumiem.