Jaunumi

Konkurences padome aicina mazumtirgotājus, ražotājus un piegādātājus piedalīties aptaujā par pieredzi ar Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) ieviešanu un piemērošanu pirmajā likuma darbības gadā.

NMPAL, kura mērķis ir līdzsvarot mazumtirgotāju un piegādātāju tirgus varu, stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī. Lai palīdzētu mazumtirgotājiem un piegādātājiem labāk izprast savas tiesības un pienākumus, kas izriet no jaunā likumā, KP aizvadītajā gadā kopumā sniedza gandrīz 400 dažādas uzziņas, konsultējot vairāk nekā 200 uzņēmumus.

Izvērtējot NMPAL darbību pirmajā pusgadā, KP pērn jūnijā veica pirmās korekcijas likuma piemērošanā, kas skar nepārtikas preču atpakaļ atdošanu.

Lai KP varētu izvērtēt NMPAL piemērošanu tā darbības pirmajā gadā, t.sk. to, vai likums sasniedz savu mērķi, KP aicina uzņēmējus līdz š.g. 10. martam atbildēt uz jautājumiem, vai un kā uzņēmumam mainījusies sadarbība ar mazumtirgotājiem un ražotājiem/piegādātājiem. Tāpat KP aicina uzņēmējus aptaujā sniegt ieteikumus likuma vai tā uzraudzības pilnveidošanai.