Konkurences padome (KP) aicina medicīnas tehnikas, instrumentu un preču ražotājus un izplatītājus piedalīties seminārā par vertikālām vienošanām, kas notiks trešdien, 26. aprīlī plkst. 11.00.

KP pārstāvji seminārā klātesošos iepazīstinās ar šādiem tematiem:

  • vertikālas vienošanās un to būtība;
  • kā noteikt vai vienošanās ir uzskatāma par vertikālu vienošanos;
  • robeža starp atļautu vertikālu vienošanos un aizliegtu vertikālu vienošanos;
  • praktiski piemēri no KP un citu valstu prakses par vertikālām vienošanām.

KP atgādina, ka vertikālas vienošanās starp tirgus dalībniekiem nav aizliegtas, bet tirgus dalībniekiem ir pienākums novērtēt, vai vienošanās atbilstīgi gan nacionālajām tiesību normām, gan Eiropas Savienības tiesību normām nav uzskatāma par tādu, kas ierobežo konkurenci, un tādējādi ir aizliegta.

Seminārs ir bezmaksas, un tas notiks trešdien, 26. aprīlī, no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.15 (reģistrācija no plkst. 10.45) Ekonomikas ministrijas telpās, Brīvības ielā 55 (otrā ieeja), Rīgā.

Savu dalību lūgums iepriekš pieteikt pie KP Komunikācijas speciālistes Paulas Pērkones (e-pasts: paula.perkone@kp.gov.lv; tālr. nr. 68206980). Ja seminārā plānota vairāku uzņēmuma pārstāvju dalība – lūgums norādīt katra dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs).

Paula Pērkone

Paula Celma

Komunikācijas speciāliste
paula.celma [at] kp.gov.lv