Jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Konkurences padome (turpmāk – KP), ievērojot, ka 01.11.2021. stājās spēkā Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (turpmāk – NTPAL), ir papildinājusi un precizējusi esošās Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas un sagatavojusi NTPAL piemērošanas vadlīnijas.

NTPAL mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. 

NTPAL attiecas uz visiem lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes tirgus dalībniekiem: mazumtirgotājiem, pārtikas pārstrādātājiem, vairumtirgotājiem, kooperatīviem, ražotāju organizācijām un individuāliem ražotājiem, kā arī uz publiskajām personām, kas veic lauksaimniecības un pārtikas produktu iepirkšanu.

VADLĪNIJAS

IESPĒJA SNIEGT VIEDOKLI

KP lūdz sabiedrību līdz 22.11.2021. sniegt savus komentārus par iepriekš minēto NTPAL piemērošanas vadlīniju projektu.

Viedokli lūgums sūtīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv.

JAUTĀJUMIEM

  • KP Analītiskā departamenta vecākā eksperte Svetlana Sitņikova
  • KP Analītiskā departamenta vecākā juriskonsulte mazumtirdzniecībā Sintija Nagle