Jaunumi

Konkurences padome aicina uzņēmējus, publiskā sektora pārstāvjus, patērētājus un citas ieinteresētās personas piedalīties Eiropas Komisijas īstenotajā aptaujā par konkurences iestāžu pilnvarām. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā stiprināt konkurences iestādes, lai tās spētu efektīvāk piemērot konkurences tiesības visā Eiropas Savienībā (ES).

Konkurences iestādes Eiropā un Konkurences padome Latvijā aizstāv uzņēmumus un patērētājus, pret kuriem tiek vērsta ekonomiska netaisnība – konkurences tiesību pārkāpumi. Patērētāji šo pārkāpumu rezultātā parasti maksā vairāk par sliktākām precēm vai pakalpojumiem, savukārt uzņēmumiem, pret kuriem vērsts konkurences tiesību pārkāpums, tas var kavēt attīstību vai pat pilnībā liegt darboties tirgū.

Lai konkurences iestādes varētu pēc iespējas ātri un precīzi veikt izmeklēšanu un novērst pārkāpumus, tām nepieciešami atbilstoši resursi – finansējums izmeklēšanas aprīkojuma iegādei un spēcīgu profesionāļu piesaistei un noturēšanai ilgtermiņā, atbilstošas pilnvaras iegūt pierādījumus, kā arī neatkarība lietu izmeklēšanā un lēmumu pieņemšanā, kas nereti skar arī publiskas personas.

Iesaistot šajā aptaujā sabiedrību, EK vēlas apzināt viedokļus ES valstīs, kas ir būtiski tālākas konkurences politikas veidošanai, lai nodrošinātu vienveidīgu un spēcīgu konkurences aizsardzību.

ES vienotais tirgus kļūst par darbības lauku arvien lielākam skaitam Latvijas uzņēmēju, tāpēc ir būtiski, lai uzņēmumu tiesības darboties pēc vienādiem spēles noteikumiem visās dalībvalstīs tiktu aizsargātas vienlīdz spēcīgi.

Izteikt viedokli par konkurences aizsardzību ES iespējams līdz š.g. 12. februārim, aizpildot aptaujas anketu.