Jaunumi

Pasaules vadošā konkurences tematikai veltītā žurnāla „Global Competition Review” 17. numurā ievērojama vieta ierādīta Latvijas Konkurences padomes (KP) darbības analīzei un izvērtēšanai. Intervijā ieskatu iestādes darbībā sniedz KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, savukārt iestādes darbību komentē vairāki zvērināto advokātu biroji. Tāpat žurnāls izvērtē Latvijas tiesu sistēmu konkurences jomā.

‘Kopš iestādes izveidošanas pirms vairāk nekā 20 gadiem, sākotnēji lēna, bet noturīga attīstība, ļoti bieži apgrūtinošos apstākļos, Konkurences padomi ir padarījusi par tādu, kāda tā ir šobrīd – efektīvu un apņēmības pilnu iestādi.’ Tā KP darbību raksturojuši „Global Competition Review” uzrunātie Latvijas zvērinātie advokāti, kas specializējas konkurences tiesībās. KP pēdējo gadu veikums tiek vērtēts pozitīvi – vairāk izmeklēšanu, lielāka sabiedrības līdzdalība, lai veicinātu konkurences kultūru, mazāk birokrātijas, kā arī uzsvērta iestādes virzība uz modernizāciju un efektivizāciju. 

Žurnāls atskatās vēsturē, norādot, ka iestāde mērķtiecīgi attīstās, izceļot faktu, ka aizvadītā gada laikā KP piespriedusi augstākos sodus iestādes pastāvēšanas vēsturē un veicinājusi kopējo izpratni par konkurenci. Tiesa, līdzās uzslavām žurnāls iestādei velta arī kritiku, piemēram, par Iecietības programmas nepietiekami efektīvo darbību.

Par līdzšinējo KP darbību un nākotnes vīzijām plašā intervijā dalās iestādes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama. Intervijā S. Ābrama izklāsta plānotos grozījumus Konkurences likumā, kas palielinās KP tiesības un iespējas, informē, kāpēc iestādei ir nepieciešama pilnīga neatkarība, vērš uzmanību uz tiesu būtisko ieguldījumu un lomu konkurences tiesību izpratnē un attīstībā.

Papildu iestādes darbības izvērtēšanai, žurnāls pievēršas arī Latvijas tiesu sistēmas novērtējumam advokātu redzējumā. Raksta autora Faeza Samadi (Faaez Samadi) uzmanību saistījis fakts, ka KP tiesvedības vidēji vairāk nekā 95% gadījumu noslēdz ar iestādei labvēlīgu iznākumu. Vairāki uzrunātie Latvijas advokāti, atzīstot līdz šim sasniegto progresu saistībā ar konkurences tiesību apmācību pieejamību tiesnešiem un pēctecību tiesu spriedumos, norāda uz specializētu konkurences tiesību tiesnešu neesamību un izvērstākas KP lēmumu pārbaudes trūkumu tiesās. KP sasniegtie pārliecinošie tiesvedību rezultāti mudinot  klientu intereses aizstāvēt nevis tiesā, bet jau lietas izskatīšanas procesā mēģināt pārliecināt KP par pārkāpuma neesamību vai panākt izlīgumu, norāda advokāti. 

Līdzās tiesu sistēmas problemātikai, žurnālists izceļ arī nozarei raksturīgās tendences, piemēram, aizvien vairāk atklāto karteļu publiskajos iepirkumos. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, ja uzņēmumam piespriests sods par konkurences pārkāpumu, gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā tirgus dalībniekam ir liegums piedalīties publiskajos iepirkumos. Savukārt tas vairumā gadījumu var negatīvi ietekmēt turpmāku uzņēmuma sekmīgu darbību. Tādējādi, izvairoties no vainas atzīšanas un lieguma gadu startēt iepirkumos, uzņēmumi piekopj praksi tiesā pārsūdzēt KP lēmumu. Kamēr noris tiesvedība, liegums piedalīties publiskajos iepirkumos nav spēkā. Lai arī šādā veidā uzņēmums iegūst nedaudz laika, KP uzsver, ka šāda rīcība nav lietderīga. Uzņēmums lieki patērē laiku un resursus, un, stājoties spēkā gala lēmumam, no soda izvairīties vienalga nav iespējams.