Jaunumi

Vakar, 16. novembrī, konkurences tiesību piemērošanas jubilejas konferencē “Godīgas konkurences ceļš: vakar, šodien, rīt” konkurences iestādes līdzšinējie priekšsēdētāji, valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī uzņēmēji diskutēja par 25 gadu laikā pārvarētajiem tiesību piemērošanas sasniegumiem un nākotnes uzņēmējdarbības izaicinājumiem.

Šogad aprit 25 gadi, kopš Latvijā par godīgas konkurences vidi gādā konkurences tiesību regulējums, un tā ievērošanu uzrauga īpaši veidota iestāde. Lai atskatītos uz šo gadu laikā pārvarētajiem šķēršļiem, mainoties tirgus ekonomikai un ievērojot godīgas konkurences principus, Konkurences padome rīkoja jubilejas konferenci, kurā vienviet aicināja valsts un pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, ārvalstu sadarbības partnerus un citus tiesību piemērošanā iesaistītos.

Jubilejas konferenci ar uzrunu par konkurences tiesību nozīmi Latvijas ekonomikai un sabiedrībai kopumā atklāja Ministru prezidents Māris Kučinskis un Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, kā arī Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama. Savukārt ar ievadprezentāciju par konkurences attīstību mazajās ekonomikās un uzņēmumu attīstītiem jauniem tirgus modeļiem digitālā vidē, to ietekmi uz patērētājiem nākotnē pagodināja viena no pasaulē atzītākajām konkurences tiesību un ekonomikas ekspertēm profesore Mišela Gāla (Michal S. Gal).

Konference notika trīs paneļdiskusijās, no kurām pirmā tika veltīta konkurences iestādei, un tajā piedalījās visi līdzšinējie iestādes vadītāji un pašreizējā priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama. Savukārt diskusijas moderatora loma tika uzticēta akadēmiķei Dr. econ. Raitai Karnītei. Ņemot vērā, ka gan konkurences iestāde, gan konkurences tiesības un kultūra, gan arī ekonomikas vide 25 gadu laikā ir krasi mainījusies, diskusijas dalībnieki klātesošos iepazīstināja ar katra laika posma raksturojumu un pārvarētajiem izaicinājumiem. Īpaši tika uzsvērta iestādes reputācija un tās darbinieku nozīme iestādes paveiktajos sasniegumos.

Savukārt otrā paneļdiskusija, kuru vadīja Eiropas Parlamenta deputāts Dr. oec. Roberts Zīle, tika veltīta pašreizējai nozares regulējuma un publisko personu darbības atbilstībai godīgas   konkurences principiem sabiedrībai nozīmīgākajās nozarēs, tajā skaitā veselības aprūpē, lauksaimniecībā un reģionu attīstībā. Diskusijā tikās nozaru ministriju pārstāvji, kas sniedza savu vērtējumu par konkurences tiesību mijiedarbību ar savu pārstāvēto nozaru attīstību.

Noslēdzošā paneļdiskusijā, kuras moderatora pienākumus uzņēmās Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors Dr. Arnis Sauka, tikās uzņēmēji un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs Rolands Irklis. Diskusijas dalībnieki dalījās vīzijās par tradicionālās ekonomikas formu maiņām, nākotnes uzņēmējdarbības attīstības iespējām, normatīvā regulējuma un publisko personu neitrālas darbības nozīmi konkurences attīstības veicināšanā.

Konferences dalībnieki atzīmēja konkurences iestādes sasniegto šajā laika periodā, izceļot īpaši gan pašas iestādes sasniegto, gan uzņēmēju atbalsta būtisko nozīmi šajā laika posmā konkurences likumdošanu attīstībā, sabiedrības izglītošanā un konkurences kultūras aizsardzībā. Tāpat dalībnieki uzsvēra izaicinājumus nākotnē, veidojot godīgu konkurences vidi uzņēmējdarbībai un patērētājiem, kā arī valsts, pašvaldību un publisko personu izpratni par godīgas konkurences vidi.

Vienlaikus Konkurences padome viesos uzņēma ārvalstu – Ukrainas, Moldovas, Gruzijas un Armēnijas – konkurences iestāžu pārstāvjus, lai pārrunātu mazo ekonomiku kopīgos konkurences izaicinājumus un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas konkurences tiesību piemērošanas labās prakses nodošanai nākotnē.

Konkurences padome pateicas visiem paneļdiskusiju moderatoriem, dalībniekiem un apmeklētājiem par dalību konkurences tiesību piemērošanas jubilejas konferencē. Par pasākuma moto tika izvēlēts “Progress sākas tur, kur ir konkurence”, savukārt tā mērķis bija veicināt vienotu izpratni par godīgas konkurences nepieciešamību visu tautsaimniecības nozaru attīstībā.

Konferences fotoattēlu galerija