Jaunumi
KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis

Konkurences padomes priekšsēdētāja amata pienākumus š.g. 14.septembrī uzsāk pildīt Juris Gaiķis. Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga virzītā Jura Gaiķa kandidatūra Konkurences padomes priekšsēdētāja amatam tika izskatīta un apstiprināta 8.septembra Ministru kabineta sēdē.

J. Gaiķis: “Konkurences padomes vērtības, kas ir tiesiskums, profesionalitāte un attīstība, ir galvenie pamatakmeņi, pie kuriem vēlos pieturēties, vadot Konkurences padomi. Strādājot pie būtisku konkurences pārkāpumu un tirgus kropļojumu atklāšanas un novēršanas, plānojam turpināt gan nozares dalībnieku un publisku personu, gan visas sabiedrības izpratnes veicināšanu par brīvu un godīgu konkurenci. Tāpat neaizmirsīsim par starptautisko sadarbību, kuru mērķtiecīgi līdz šim ir attīstījusi Konkurences padomes komanda. Un, protams, vēl viens mans kā vadītāja uzstādījums ir iestādes kapacitātes stiprināšana, apzinoties, ka ikviens darbinieks ir nenovērtējams dārgakmens, kas ļauj iestādei kā vienotam mehānismam iet uz noteiktajiem mērķiem.”

Konkurences padomes priekšsēdētāja amats bija vakants no 2020.gada 16.aprīļa, kad priekšsēdētājas amata pienākumus beidza pildīt ilggadējā vadītāja Skaidrīte Ābrama. Š.g. 28.jūlijā noslēdzās Valsts Kancelejas rīkotais Konkurences padomes priekšsēdētāja atlases konkurss.

Konkurss tika organizēts trīs kārtās, un trešajā kārtā izvirzītie pretendenti tika vērtēti, analizējot vadības kompetences – stratēģisko redzējumu, organizācijas vērtību apzināšanos, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu un komandas vadīšanu. Atklātā konkursa sniegtajās atsauksmēs J. Gaiķis raksturots kā mērķtiecīgs, uz rezultātu orientēts vadītājs, kuram svarīga operatīva un efektīva rīcība.

J. Gaiķim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs, kas iegūts Latvijas Universitātē. Iepriekšējā darbavieta ir Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija, kurā apliecinājis spēju definēt un pārvērst darbībā iestādes attīstības stratēģisko vīziju, kā arī veikt iestādes darba procesu optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabojumus, darbinieku piesaistes, motivācijas un attīstības politikas izstrādi. Pirms tam 17 gadus strādājis Valsts ieņēmumu dienestā, kur piecus gadus vadījis Nodokļu pārvaldi, kā arī ieņēmis dažādus amatus Juridiskajā pārvaldē.