Jaunumi

Šodien, 7.janvārī Ministru kabinets Konkurences padomes locekļa amatā apstiprināja līdzšinējo padomes izpilddirektoru Jāni Račko.

J.Račko strādā Konkurences padomē no 2001.gada, no 2003.gada līdz 2006.gadam strādājis par Juridiskā nodaļas vadītāju, bet no 2006.gada pildīja Konkurences padomes izpilddirektora amata pienākumus. J.Račko ieguvis plašu pieredzi Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā, piedalījies konkurences tiesību un citu institūciju normatīvo aktu izstrādē. 2013.gada novembrī J.Račko kā augsta līmeņa profesionālis saņēmis Ekonomikas ministrijas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstības veicināšanā un Konkurences padomes darbā.

J.Račko ieguvis augstāko juridisko izglītību Latvijas Universitātē.

Ar 2013.gada 20.decembri uz savstarpējas vienošanās pamata amata pienākumus beidza pildīt Konkurences padomes locekle Daina Šulmane. Kā atbilstošāko kandidatūru šim amatam Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama ekonomikas ministram ierosināja virzīt J.Račko.

Konkurences padomes sastāvā ietilpst tās priekšsēdētājs un divi Konkurences padomes locekļi, ko Ministru kabinets apstiprina amatā uz piecu gadu termiņu. Šobrīd Konkurences padomi vada priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama (apstiprināta amatā 2012.gada 12.jūnijā), savukārt padomes locekļi ir Dzintars Striks (atkārtoti apstiprināts amatā 2011.gada 17.februārī ) un Jānis Račko.

Papildināts – padomes locekļa amata pienākumus atbilstoši Konkurences padomes rīkojumam Nr.3p J.Račko uzsāka pildīt no 15.01.2014.