Jaunumi

Šodien, 13. novembrī, Ministru kabinets Konkurences padomes (KP) locekļa amatā apstiprināja Līgu Daugavieti. Vienlaikus Ministru kabinets lēma uz otro pilnvaru termiņu KP locekļa amatā apstiprināt Jāni Račko.

2018. gada augustā pēc paša vēlēšanās amata pienākumus beidza pildīt KP loceklis Ivars Kassalis. Uz vakanto amatu tika izsludināts atklāts konkurss. Konkursa komisija, izvērtējot amata pretendentus, par atbilstošāko kandidatūru KP locekļa amatam izvirzīja Līgu Daugavieti. Komisija augsti novērtēja L. Daugavietes izpratni par konkurences tiesībām, darba pieredzi gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kā arī analītiskās prasmes un vadītāja pieredzi.

L. Daugaviete Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo jurista grādu un maģistra grādu administratīvajās tiesībās, savukārt Rīgas Juridiskajā augstskolā ieguvusi maģistra grādu Eiropas un starptautiskajās tiesībās.

L. Daugavietei ir jurista darba pieredze kopš 1999. gada. Iepriekš viņa strādājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Enerģētikas lietu juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas amatā, AS “Latvenergo” Juridiskā nodrošinājuma funkcijas juriskonsultes un Elektroenerģijas tirdzniecības juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas amatā. Tāpat iepriekš viņa bijusi AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes locekle, savukārt kopš 2016. gada maija līdz šim brīdim pilda AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” juridiskās direktores pienākumus.

Vienlaikus Ministru kabinets lēma uz otro pilnvaru termiņu KP locekļa amatā apstiprināt J. Račko, kura pirmais pilnvaru termiņš beigsies 2019. gada 15. janvārī. Pamatojoties uz KP priekšsēdētājas Skaidrītes Ābramas ierosinājumu par J. Račko atkārtotu apstiprināšanu KP locekļa amatā, Ekonomikas ministrija atbalsta pagarināt viņa pilnvaras uz otro termiņu, lai ievērotu labas pārvaldības principus, saglabātu padomes darbības efektivitāti augstākajā līmenī un sekmētu iestādes mērķu sasniegšanu. Pateicoties nozīmīgai praktiskai pieredzei konkurences tiesību piemērošanā, augsta līmeņa zināšanām un izglītībai tiesību zinātnē, J. Račko ir sniedzis būtisku ieguldījumu izpētes lietu un tirgus uzraudzību konceptuālā virzībā, konkurences normatīvā regulējuma pilnveidošanā un KP kapacitātes stiprināšanā, sniedzis arī būtisku pienesumu iestādes darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, kā arī veiksmīgi vadījis iestādi priekšsēdētājas prombūtnes laikā. 

KP mērķis ir nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros sabiedrības interesēs. Iestādes sastāvā ir priekšsēdētājs un divi padomes locekļi. KP locekļa galvenie amata pienākumi ir īstenot valsts politiku konkurences tiesību jomā, piedalīties iestādes darbības stratēģijas izstrādē un ieviešanā, lemt par KP sagatavotiem lietu, tirgus uzraudzību un citiem izskatāmajiem materiāliem, sniedzot pamatotu personīgo viedokli, piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē, pārstāvēt iestādi dažādās apspriedēs, komisijās, darba grupās un organizācijās darba grupās un organizācijās Latvijā un ārvalstīs, kā arī sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivizēšanai un aktīvi iesaistīties pārmaiņu vadībā.

Avots: Ekonomikas ministrija