Jaunumi

Ministru kabinets (MK) piešķīris Konkurences padomei (KP) MK Atzinības rakstu “par iestādes rezultātiem konkurences tiesību pārkāpumu atklāšanā un brīvas konkurences veicināšanā”. KP ir vienīgā valsts iestāde, kurai šogad izteikta valdības atzinība.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Esam pateicīgi Ministru kabinetam par izrādīto atzinību un priecājamies, ka mūsu komandas darbs ir pamanīts un novērtēts. Mēs esam sev uzstādījuši augstus mērķus – novērst pastāvošās tirgus nepilnības un konkurenci ierobežojošas darbības, kuras īsteno ne tikai privātais sektors, bet arī valsts un pašvaldības. Tikai godīga, spēcīga konkurence veicina ekonomikas izaugsmi un sniedz ieguvumus sabiedrībai.”

KP pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju uzņēmējiem darboties godīgas konkurences apstākļos, lai patērētājiem būtu pieejamas aizvien labākas, daudzveidīgākas preces un pakalpojumi par konkurētspējīgām cenām. Tāpēc KP savā ikdienas darbā izmeklē konkurences pārkāpumus, izvērtē lielāko uzņēmumu apvienošanās, pēta un analizē ekonomiskās norises dažādos tirgos un nozarēs, kā arī izglīto tirgus dalībniekus un publiskas personas, lai jau preventīvi nepieļautu konkurences kropļojumu rašanos. Pēc KP veiktajiem aprēķiniem, KP darbība, pārtraucot un nepieļaujot konkurences pārkāpumus, pēdējo trīs gadu laikā sabiedrībai ik gadu nodrošinājusi vidēji 51 miljonu eiro lielu ieguvumu.

KP darbība ir guvusi arī starptautisku atzinību. Pērn iestāde pirmo reizi tika iekļauta prestižajā pasaules 36 vadošo konkurences iestāžu reitingā Global Competition Review Rating Enforcement, saņemot augsto trīs zvaigžņu novērtējumu. Savukārt, vērtējot Latvijas gatavību iestājai OECD konkurences politikas īstenošanas jomā, KP tika atzīta par profesionālu un efektīvu institūciju.