Jaunumi

Šo piektdien, 27. maijā, no plkst. 10.00 līdz 17.00 tiešsaistē notiks otrā starptautiskā konference par konkurences tiesībām, ko rīko Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju SIA “ZAB Rodl & Partner”. Konferencē uzstāsies arī Konkurences padomes eksperti, kuri stāstīs gan par ekonomiskās analīzes attīstību Konkurences padomē, gan par izaicinājumiem, piemērojot konkurences tiesības digitālajos tirgos, gan par iestādes aktualitātēm zaudējumu atlīdzināšanā.

Pasākumu ar uzrunām atklās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāte Laila Medina, kā arī Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs. Konferences darba valoda būs angļu un to moderēs Mārtiņš Daugulis.

Konferences pirmā daļa veltīta digitālajam tirgum un ekonomisko aspektu nozīmei konkurences tiesībās. Tajā ar prezentāciju uzstāsies Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesis Colm Mac Eohaidh, kurš runās par digitālo tirgu tiesību aktu. Pēc tam prezentēs Konkurences padomes pārstāve Elīza Roshofa un pastāstīs par izaicinājumiem, piemērojot konkurences tiesības digitālajos tirgos. Savukārt “RBB Economics” partneris Vitaly Pryzhansky stāstīs par ekonomisko apsvērumu lomu konkurences tiesībās. Pirmo daļu ar prezentāciju par ekonomiskās analīzes attīstību Konkurences padomē noslēgs Konkurences padomes pārstāvis Dāvis Perševics.

Konferences otrā daļa veltīta zaudējumu atlīdzināšanai par konkurences tiesību pārkāpumiem, kur kā pirmais uzstāsies Diseldorfas Universitātes pārstāvis, Diseldorfas konkurences ekonomikas institūta direktors, profesors Dr. Justus Haucap, stāstot par zaudējumu atlīdzināšanas ekonomiskajiem aspektiem. Pēc tam par zaudējumu prasībām runās Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine, lai pēc tam par zaudējumu noteikšanu praksē ar prezentāciju uzstātos “RBB Economics” partneris Vitaly Pruzhansky. Par zaudējumu cēloņsakarību runās “Rodl & Parter” partneris, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Lauris Rasnačs, savukārt par to, vai karteļa 10% pārmaksas prezumpcija ir tiesiska, uzstāsies “Cobalt Legal” partneris un Latvijas Universitātes Juridiskās Fakultātes pasniedzējs Uģis Zeltiņš. Otrās daļas noslēgumā Konkurences padomes pārstāvis Matīss Dzelve stāstīs par aktualitātēm zaudējumu atlīdzināšanai, lai pēc tam paneļdiskusijā eksperti runātu par dzirdēto prezentācijās.  

Konferences trešā daļa veltīta tam, lai pārrunātu pēdējā laika attīstību konkurences tiesībās un politikā. Par aktuālo judikatūru enerģētikas lietās plašāk stāstīs Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine, pēc tam ar nākamo prezentāciju uzstāsies Milan Kristof no Eiropas Savienības tiesas, lai plašāk runātu par aktuālo judikatūru dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas lietās. Konferencē vēl uzstāsies “Rodl & Partner” zvērināta advokāte un Latvijas Universitātes Juridiskās Fakultātes pasniedzēja Esmeralda Balode-Buraka, kura runās par vertikālo varu jeb jaunā vertikālu nolīgu grupālo atbrīvojuma regulu un vadlīnijām.

Šī gada ceturtā konferences daļa veltīta Latvijas Universitātes studentiem. Ar prezentāciju “Uzņēmumu iegādes un apvienošanās kontroles novērtējums Eiropas Savienībā digitālajā vidē: tehnoloģiju milzuzņēmumu apvienošanās darījumi” uzstāsies Latvijas Universitātes studente Patrīcija Bodniece. Artūrs Punculis uzstāsies ar prezentāciju par netiešā pircēja tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību būvnieku karteļa lietās. Savukārt par konkurences pārkāpumu lietās iegūto pierādījumu izmantošanu civillietās un krimināllietās stāstīs Linda Lielbriede. Kā pēdējā uzstāsies Latvijas Universitātes studente Maruta Kalpinova, kura runās par nacionālās procesuālās autonomijas pieļaujamību.

Konferencei sekot līdzi tiešsaistē būs iespējams Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Facebook profilā.