Jaunumi

Konkurences padomes (KP) darbinieki no 24. līdz 26. septembrim piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Somijas konkurences iestādē. Pamatjautājumi: uzņēmumu apvienošanās lietu izskatīšana, elektronisko pierādījumu iegūšana un apstrāde,  kā arī publisku personu – valsts un pašvaldību – rīcības negatīvās ietekmes uz konkurenci izmeklēšana.

Plānotā pieredzes vizīte notiek saskaņā ar KP sagatavoto un iesniegto projektu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts administrācija”.

Projekta ietvaros Latvijas konkurences iestādes pārstāvji apmeklēs divu Ziemeļvalstu – Zviedrijas un Somijas – konkurences iestādes. Pasākuma mērķis ir veicināt labās prakses, zināšanu un pieredzes nodošanu, veidot sadarbību, vienādot darba standartus un uzlabot Baltijas jūras reģiona konkurētspēju globālajā pasaulē. Brauciens uz Zviedriju paredzēts 15.-17. oktobrī.

Programmas ietvaros sadarbība tiek stiprināta starp tādām Baltijas Jūras reģiona valstīm kā Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande, Igaunija, Latvija, Lietuva, kā arī autonomās teritorijas – Ālandu salas, Fēru salas, Grenlande.