Jaunumi
P.Zilgalvis KP

16. maijā Konkurences padomē (KP) viesojās Eiropas Savienības (ES) Vispārējas tiesas tiesnesis Pēteris Zilgalvis, lai pārrunātu ar KP pārstāvjiem gan būtiskākās iestādes aktualitātes, gan konsultētu par Starptautiskās Eiropas Tiesību federācijas (FIDE) nacionālā ziņojuma izstrādes procesu.

Vienu reizi divos gados FIDE ar ES tiesas atbalstu un aktīvu iesaisti organizē kongresu, kurā tiek diskutēts par dažādām ES tiesību tēmām, tai skaitā konkurences tiesībām. Kongresa gaitā tiek analizētas nacionālajos ziņojumos iekļautās atziņas, piedaloties ES institūciju pārstāvjiem. Šī gada kongresā uzmanība tiek pievērsta digitālās ekonomikas regulējumam – Digitālo pakalpojumu akta un Digitālo tirgus akta ieviešanai nacionālajā regulējumā. Šogad nacionālā ziņojuma izstrādi un sagatavošanu īsteno KP Analītiskā departamenta pārstāves - Patrīcija Bodniece un Elīza Roshofa.

KP Analītiskā departamenta eksperte P. Bodniece: “FIDE apkopotie ziņojumi ir būtiski ne tikai starptautiskā mērogā, bet arī nacionālā līmenī, jo veicina diskusiju un veido izpratni par ES tiesību piemērošanu visās dalībvalstīs. Ne mazāk svarīga loma ziņojumiem ir arī Eiropas Komisijas un ES Tiesas darbā. Šajos ziņojumos paustās atziņas palīdz veidot izpratni par to, kā ES tiesības tiek ieviestas un transponētas nacionālajos tiesību aktos. Dalība FIDE ziņojumu izstrādē ir būtiska, lai Latvijas izpildvaras, likumdevēja un tiesu varas īstenoto dialogu un līdz šim paveikto, ieviešot pavisam jaunu normatīvo regulējumu Latvijas tiesību sistēmā, komunicētu plašākam ES tiesību ekspertu lokam. Ņemot vērā, ka FIDE kongresos pulcējas vairāk kā 500 dalībnieki gan no Eiropas, gan ārpus tās, FIDE kongress ir arī lieliska iespēja apmainīties ar viedokļiem un zināšanām par ES tiesībām, to piemērošanu nacionāli un ziņojumos izdarītajiem secinājumiem ar visdažādāko valstu ekspertiem.”