Jaunumi

Konkurences padome (KP) uzsākusi uzņēmēju aptaujāšanu ar mērķi atklāt esošus un potenciālus konkurences ierobežojumus un riskus, kas kavē sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

KP pamatuzdevums ir nodrošināt godīgu un spēcīgu konkurenci jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī gādāt par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visiem tirgus dalībniekiem. Savukārt uzņēmēji ir tie, kas savā darbībā tiešā mērā izjūt konkurences svārstības un spēj apjaust problemātiku nozarē vai identificēt negodprātīgu citu tirgus dalībnieku rīcību.

Lai savlaicīgi atklātu pastāvošus un iespējamus konkurences ierobežojumus, kas apgrūtina sekmīgu uzņēmējdarbību un veselīgu konkurenci, neatkarīgi no tā, kas tos izraisījuši – tirgus dalībnieki, normatīvais regulējums, publisku personu darbības/lēmumi u.tml. –, un spētu tos novērst, KP aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā un iestādi informēt par šādiem gadījumiem.

KP garantē atbilžu anonimitāti. Aptaujas ietvaros iegūtā informācija var tikt publiskota tikai apkopotā veidā, neatklājot atbildes sniedzēju identitāti. Aptuvenais paredzamais anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks – septiņas minūtes.

 

Saite uz anketu