Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā, lai novērstu esošus un potenciālus konkurences ierobežojumus un riskus, kas kavē sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Piedalīties aptaujā

KP pamatuzdevums ir nodrošināt godīgu un spēcīgu konkurenci jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī gādāt par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visiem tirgus dalībniekiem. Savukārt uzņēmēji savā darbībā izjūt konkurences svārstības un var identificēt dažādus konkurences ieroebžojumus un negodprātīgu citu tirgus dalībnieku rīcību. Informācija par konkurences nepilnībām ļauj KP meklēt savlaicīgus, efektīvus risinājumus to novēršanai. 

Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija var tikt publiskota tikai apkopotā veidā, neatklājot atbildes sniedzēju identitāti. Aptuvenais paredzamais anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks – septiņas minūtes.